Trăind cu Aurora Boreală. O călătorie în lumea Sami

sami

Dimensiune font:

| 14-04-2024 13:37

În lumina polară a nordului, se desfășoară o poveste veche de secole, una care se leagă de natură, tradiții și un mod de viață în armonie cu mediul înconjurător. Aici, în zona arctică, trăiește populația Sami, un grup indigen cu o cultură bogată și fascinantă. Ei locuiesc în Laponia și zonele adiacente din nordul Norvegiei, Suediei și Finlandei, precum și pe Peninsula Kola din Rusia. Cele trei limbi sami, uneori considerate dialecte ale unei singure limbi. Ele aparțin ramurii fino-ugrice a familiei uralice. Aproape toți samii sunt acum bilingvi, iar mulți nu mai vorbesc nici măcar limba lor maternă. Ca număr, se estimează că În Norvegia sunt între 30.000 și 40.000 de sami, aproximativ 20.000 în Suedia, 6.000 în Finlanda și 2.000 în Rusia.

Samii sunt descendenții popoarelor nomade care au locuit în nordul Scandinaviei de mii de ani. Când finlandezii au intrat în Finlanda, începând cu aproximativ anul 100 d.Hr., așezările sami erau probabil răspândite în întreaga țară; astăzi sunt limitate la extremitatea sa nordică. În Suedia și Norvegia, de asemenea, au fost împinși spre nord. Originea lor este obscură; unii îi includ printre popoarele paleo-siberiene, alții susțin că proveneau din Europa centrală.

Creșterea renilor a fost baza economiei sami până foarte recent. Deși samii au vânat reni din cele mai vechi timpuri și i-au păstrat în număr mic ca animale de povară și momeală, nomadismul la scară largă cu turme mari a început doar acum câteva secole. Samii crescători de reni trăiau în corturi sau colibe acoperite cu turbă și migrau cu turmele lor în unități de cinci sau șase familii, completându-și dieta pe parcurs prin vânătoare și pescuit.

Nomadismul, totuși, a dispărut aproape complet; păstorii rămași acum însoțesc singuri renii lor în timp ce familiile lor locuiesc în locuințe moderne permanente. Deși renii unei unități sunt păstoriți în comun, fiecare animal este deținut individual. Mulți sami norvegieni sunt pescari de coastă, iar cei din alte zone depind pentru traiul lor de agricultură, silvicultură, pescuit în ape dulci și minerit sau de angajamente guvernamentale, industriale și comerciale în orașe și orașe. Samii participă din ce în ce mai mult în lumea profesională, culturală și academică scandinavă.

Samii Skolt din Finlanda (și, poate, și cei din Rusia) aparțin credinței ortodoxe rusești; majoritatea celorlalți sunt luterani. Șamanul a fost important în societatea sami necreștină, iar unele rituri de vindecare șamanice sunt încă practicate. Există, cel puțin în majoritatea comunităților sami din nord, un congregaționalism evanghelic puternic (Laestadianism), în care congregațiile locale sunt practic autonome.

Țările scandinave au încercat periodic să asimileze samii, iar utilizarea limbilor sami în școli și viața publică a fost mult timp interzisă. În a doua jumătate a secolului XX, însă, s-a atras atenția asupra problemelor minorității sami, care a devenit mai afirmativă în eforturile de a-și menține societatea și cultura tradițională prin utilizarea limbii sami în școli și protecția pajiștilor de reni.

Crescătorii de reni

Tradițiile Sami sunt păstrate cu mândrie și transmitere de-a lungul generațiilor. Una dintre cele mai cunoscute este practicarea păstoritului cu reni. Pentru mulți Sami, renul nu este doar o sursă de hrană și îmbrăcăminte, ci și o parte esențială a identității lor culturale. În timp ce tehnologia a adus modificări în modul în care aceștia se ocupă de reni, legătura lor profundă cu aceste animale rămâne neschimbată. Cultura lor este profund conectată cu natura, în special cu renii, care joacă un rol central în viața economică, culturală și spirituală. Păstoritul renilor nu este doar o ocupație, ci și o tradiție transmisă din generație în generație, fiind esențială pentru identitatea lor culturală.

În ciuda influențelor moderne, multe comunități Sami păstrează obiceiuri ancestrale. Îmbrăcămintea tradițională, numită „gákti”, este vibrant colorată și diferă în funcție de regiune sau eveniment. Muzica, în special joikul, este o formă tradițională de cântec care variază de la interpretări personale la cele comunitare. Joik-ul, o formă unică de cântat care exprimă emoții și trăiri, este transmisă oral din generație în generație. Poate descrie animale, natura sau chiar oameni și este considerat o modalitate profundă de a păstra legătura cu tradițiile și trecutul.

O altă tradiție importantă este cel de-a-l respecta pe văruntaș (guvernatorul renilor), o figură de autoritate în comunitatea Sami. Văruntașul are rolul de a rezolva disputele și de a proteja interesele comunității, fiind un simbol al unității și solidarității în cadrul acestui popor.

Obiceiuri și ritualuri

Obiceiurile Sami sunt adânc înrădăcinate în respectul pentru natură. De exemplu, când taie un copac sau ucid un animal, există rituale specifice pentru a mulțumi spiritelor naturii. Calendarul tradițional Sami se bazează pe ciclul anual al renilor și pe fenomenele naturale, cum ar fi aurora boreală și ciclurile lunare.

Deși păstoritul de reni rămâne o componentă centrală a vieții economice Sami, în ultimele decenii, comunitatea s-a diversificat. Turismul cultural, artizanatul și alte forme de afaceri sunt acum parte din economia Sami. Totuși, păstrarea și promovarea tradițiilor rămâne o prioritate pentru comunitate.

Comunitatea se adaptează și la schimbările moderne. Mulți Sami lucrează acum în domenii precum turismul, arta și designul, continuând să-și promoveze cultura și să-și împărtășească povestea cu lumea întreagă. Artizanatul tradițional Sami, cum ar fi broderiile și ţesăturile, sunt apreciate în întreaga lume pentru frumusețea și complexitatea lor.

Populația Sami din Suedia reprezintă un colț fascinant al lumii, unde tradiția și modernitatea se întâlnesc într-o armonie unică. Cu o cultură bogată, tradiții vechi și o legătură profundă cu natura, Sami continuă să-și inspire și să-și uimească atât propriile comunități, cât și pe cei din afara lor.

Clara DIMA

Populația Sami se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv presiuni asupra terenurilor tradiționale datorate exploatărilor miniere și schimbărilor climatice. Există, de asemenea, un dialog continuu cu guvernele țărilor nordice pentru recunoașterea și protejarea drepturilor lor culturale și teritoriale.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:29

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Blagesti, cu sediul in comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, telefon 0334.805.110, fax 0334.805.109, e-mail primaria _blagesti@yahoo.com, cod fiscal 4834777. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut: Bun imobil - cladire administrativa (chiosc), in suprafata de 28 mp, si teren aferent, in suprafata de 44 mp, situat in intravilanul satului Blagesti, comuna Blagesti, Str. Primariei nr. 9, judetul Bacau, identificat cu numar cadastral 75133, inscris in cartea funciara nr. 75133, apartinand domeniului privat al Comunei Blagesti, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Blagesti nr. 29/29.03.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitare scrisa depusa la sediul Comunei Blagesti. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei/exemplar, ce se achita la Casieria institutiei. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.05.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 22.05.2024, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartiment Secretariat, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate: unul interior si unul exterior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 23.05.2024, ora 10.00, Comuna Blagesti, comuna Blagesti, Str. Aleea Scolii nr. 1, judetul Bacau, Sala de sedinte. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Judecatoria Buhusi, oras Buhusi, Str. Doctor Carol Davila nr. 1, judetul Bacau, cod postal 605100, telefon 0234.265.745, fax 0234.265.744, e-mail: jud-buhusi-gref@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.04.2024.
Neuroplasticitatea. Creierul în continuă schimbare
22/05/2024 09:36

Neuroplasticitatea este unul dintre cele mai fascinante si importante concepte din neurostiintă. Aceasta se referă la capacitatea creierului de a se modifica si reorganiza structura si functia sa in răsp ...

Copiii rămași în urmă. Exodul tragic al părinților
22/05/2024 09:19

Migratia romanilor a inceput imediat după 1989, odată cu deschiderea granitelor si instaurarea libertătii de circulatie. Odată cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeană in 2007, procesul a devenit si m ...

Părinții toxici, umbrele care întunecă lumina copilăriei
21/05/2024 14:45

Termenul de „părinti toxici” a apărut in literatura psihologică pentru a descrie acei părinti ale căror comportamente, atitudini si modalităti de relationare au un impact negativ profund si de ...

Teiul, lemnul sfânt al icoanelor
21/05/2024 14:21

Între arborii pe care traditia romanească i-a investit cu virtuti deosebite se numără teiul. Numele teiului provine din latinescul „tilia”, fiind o amintire a Romei Antice, similar cu artar ...

Muzicuța, instrumentul preferat al cântărețului de blues
20/05/2024 13:59

  Muzicuta este un instrument muzical de suflat cu o istorie fascinantă, plină de evolutie si inovatie. Originea muzicutei poate fi trasată inapoi in China antică, aproximativ 3000 de ani in urmă, un ...

Puterea rugăciunii, o forță de neclintit
20/05/2024 08:15

Rugăciunea a fost, de-a lungul istoriei, un pilon central al spiritualitătii umane. Indiferent de religie sau cultură, rugăciunea a servit ca un canal prin care oamenii isi exprimă recunostinta, cer ajutor ...

Persoanele neurodivergente, diversitatea care îmbogățește comunitatea
19/05/2024 14:52

Persoanele neurodivergente sunt indivizii care prezintă variatii in dezvoltarea neurologică, adesea diferite de ceea ce este considerat tipic sau standard. Termenul „neurodivergent” a fost creat p ...

Ascensiunea și impactul media tactică
17/05/2024 16:00

   Media tactică a evoluat ca un instrument pentru activism si interventie socială, oferind o platformă alternativă pentru voci marginale si pentru contestarea narativelor dominante. Originea aces ...

La rădăcinile hazardului. O călătorie prin istoria jocurilor de noroc
17/05/2024 15:48

Jocurile de noroc sunt o prezentă constantă in istoria umanitătii, un fenomen cultural care a evoluat odată cu civilizatiile de-a lungul mileniilor. Această călătorie a hazardului ne poartă prin timp, d ...

Copiii hiperkinetici, călătoria spre înțelegere și îngrijire
17/05/2024 13:50

Într-o lume agitată si in continuă evolutie, copiii nostri se confruntă cu diverse provocări si obstacole in căutarea unei cresteri sănătoase si echilibrate. Unul dintre aceste obstacole il reprezi ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei