ANI dă lovitura înainte de Crăciun. Aleși locali, în incompatibilitate și conflict de interese

ani (1)

Dimensiune font:

| 20-12-2022 10:55

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 11 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:


LUPEA IOANA MĂDĂLINA, Consilier județean în cadrul C.J. Prahova - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 15 iunie 2021 întrucât exercită simultan cu funcția de consilier județean și o funcție contractuală de conducere în cadrul unei societăți de interes național cu sediul în Mun. Ploiești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.

BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN, Viceprimar al Com. Cosmești, Jud. Galați și fost Consilier local local în cadrul C.L. al Com. Cosmești - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. Cosmești privind aprobarea alocării, în scopul finanțării anuale, de sume de bani din bugetul autorității publice locale Cosmești către un club sportiv aflat în subordinea C.L. Cosmești la care acesta deținea calitatea de director, iar fiul său o funcție contractuală, contribuind astfel, în mod direct și nemijlocit, la transferarea către clubul sportiv a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2) – (5) din O.U.G. nr. 57/2019.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BÎRLĂDEANU EMIL CONSTANTIN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, a semnat în calitate de director al clubului sportiv, o serie de documente care au stat la baza alocării din bugetul local a unor sume de bani din care au fost plătite salariile și premiile încasate de fiul său în calitate de angajat cu contract individual de muncă al clubului sportiv.

SAFTA MIHAELA, Consilier local în cadrul C.L. al orașului Corabia, Jud. Olt - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. al orașului Corabia din data de 21 aprilie 2021, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la emiterea actului administrativ „amendament” prin care s-a propus micșorarea impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (SAFTA MIHAELA deținând în calitate de persoană fizică o clădire nerezidențială-spațiu comercial) și a votat „împotrivă” la adoptarea Hotărârii C.L. privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

VLĂDUȚ ELENA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Dumbrava, Jud. Mehedinți - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 octombrie 2020, întrucât exercită simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală aflată în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dumbrava.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) Legea nr. 161/2003, precum și prevederile art. 91, alin. (1) și (3) din același act normativ.

VAJNA LASZLO, Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatelor de consilier local 2016 - 2020 și 2020 - prezent, a participat la deliberarea și aprobarea a 15 hotărâri ale C.L. al Mun. Sfântu Gheorghe cu privire la două societăți comerciale în cadrul cărora soția acestuia deține funcții și calități, neanunțând la începutul ședințelor interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

RADU MARIANA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeni, Jud. Bacău - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 mai – 03 august 2021, întrucât a exercitat simultan atât funcția de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipeni.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) și prevederile art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

BELEI DAN IOAN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Filipeni Apateu, Jud. Arad - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de consilier local 2020 - 2024, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. al comunei Apateu privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba închirierea pajiștilor prezintă un beneficiu pentru sine - în calitate de fermier. Ulterior adoptării hotărârilor, au fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de închiriere din data de 05 aprilie 2017 dintre comuna Apateu și BELEI DAN IOAN, încălcând astfel prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă de pe lângă Judecătoria Chișineu Criș cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BELEI DAN IOAN a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.L. privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei Apateu, hotărâri în urma cărora au fost încheiate 4 acte adiționale la contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Apateu, din data de 05 aprilie 2017 între comuna Apateu și BELEI DAN IOAN.

HLIHOR MARCEL, fost Consilier local în cadrul C.L. al orașului Broșteni, Jud. Suceava - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către HLIHOR MARCEL a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de consilier local, a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, respectiv a participat la adoptarea Hotărârilor C.L. al orașului Broșteni privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere pășuni încheiate între UAT Broșteni și asociația în cadrul căreia HLIHOR MARCEL deține calitatea de membru fondator.

Prin semnarea de către persoana evaluată a documentelor care au avut ca finalitate rezilierea contractelor de închiriere, entitatea juridică a prejudiciat bugetul UAT Broșteni cu suma de 801.938 Lei.

ȘIMÎNDAN PETRU, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Mișca, Jud. Arad - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la ședința C.L. Mișca din data de 28 februarie 2020, fără să anunțe la începutul ședinței interesul personal avut în problema supusa dezbaterilor, luând parte la adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii pășunii comunale către crescătorii de animale persoane fizice și juridice de pe raza comunei Mișca.

La data de 22 aprilie 2020, ulterior adoptării respectivei hotărâri, Primăria Comunei Mișca a încheiat cu persoana evaluată un contract de închiriere pășune din proprietatea privată a comunei, pe o perioadă de 1 an.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 coroborate cu prevederile art. 70 din Legea nr. 161/2003.

BOLDEA GRIGORE IOSIF, fost Consilier local în cadrul cadrul C.L. al Com. Prigor, Jud. Caraș Severin - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Com. Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele, și înființarea postului de consilier personal al primarului (persoana evaluată votând favorabil acest punct de pe ordinea de zi), post pe care a fost ulterior numit.

Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. 57/2019.

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOLDEA GRIGORE IOSIF a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, și anume, participarea la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. al Comunei Prigor din data de 28 februarie 2020, prin care s-a aprobat, printre altele, și înființarea postului de consilier personal al primarului, post pe care a fost ulterior numit și de pe urma căruia a obținut venituri din salarii în cuantum de 12.977 Lei.

SORINEL GAVRILUȚĂ, fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Brăești, Jud. Iași - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 04 noiembrie 2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Brăești, privind înființarea unui post, fără a anunța la începutul ședinței interesul personal pe care îl avea în adoptarea respectivei hotărâri.

Ulterior adoptării hotărârii, a participat la concursul de recrutare pentru postul nou înființat, fiind declarat admis. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2021 – 29 iunie 2022, întrucât a deținut simultan atât calitatea de consilier local cât și o funcție contractuală în cadrul Primăriei comunei Brăești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 227, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:21

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Clotilde Armand a rămas blocată în acuzațiile nedovedite de fraudă - Ironie după meciul României cu Ucraina
18/06/2024 11:30

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care acuză fraude majore la alegerile din 9 iunie, candidatul PSD-PNL George Tuţă proclamandu-şi victoria, are marţi o postare ironică pe Facebook la adresa preşedi ...

A boicotat Klaus Iohannis conferința de pace din Elveția? Explicații posibile pentru absența președintelui
18/06/2024 11:22

Cei mai influenti diplomati ai lumii au pregătit summitul din Elvetia vreme de multe luni. Desi China a boicotat reuniunea, iar Vladimir Putin a ironizat-o intr-un lung discurs, 15-16 iunie inseamnă primul ef ...

Mihai Tudose vorbește despre situația halucinantă de la alegeri: Legea nu este bună! Trebuie să umblăm la ea
17/06/2024 20:59

Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, sustine că actuala lege electorală are probleme foarte mari si trebuie modificată, Romania fiind singura tară din Europa care nu a validat scorul aleg ...

Rusia amenință Ucraina, după summitul de pace din Elveția: 'Următoarele noastre propuneri o să fie mai dificile și mai dure!'
17/06/2024 20:12

Următoarele conditii pentru incheierea unui acord de pace pentru Ucraina, dacă vor refuza propunerea inaintată de presedintele rus Vladimir Putin, o să fie „mai complexe si mai dure”, amenintă intr-un ...

Iulian Bulai dă de pământ cu Forța Dreptei și PMP: ADU a fost o decizie greșită
17/06/2024 18:21

Deputatul USR de Neamţ Iulian Bulai a declarat că Alianţa Dreapta Unită a fost o decizie greşită din mai multe motive, printre care din cauza faptului că, din perspectiva pragului electoral, s-a ridicat ...

Dan Negru a izbucnit din cauza meciului România - Ucraina: Stăm în genunchi să îi vedem pe alții mari!
17/06/2024 17:49

Realizatorul TV Dan Negru a izbucnit din cauza meciului Romania - Ucraina. Dan Negru spune că Romania e o tară de mana a doua fiindcă acceptă orice! Revolta lui Dan Negru e generată de faptul că romanii c ...

Strategia tipic rusească folosită de Vladimir Putin pentru a câștiga în Ucraina: liderul de la Kremlin joacă pe toate părțile (analiză ISW)
17/06/2024 17:11

Analistii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au remarcat că liderul rus Vladimir Putin nu este interesat si este putin probabil să fie interesat de discutii de pace sincere in Ucraina in viitor ...

Răspunsul Rusiei nu s-a lăsat așteptat! Ce spune Kremlinul la declaraţiile lui Stoltenberg despre armele nucleare ale NATO
17/06/2024 16:50

Kremlinul a apreciat luni că afirmaţiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, despre desfăşurarea armelor nucleare ale alianţei, constituie o "escaladare a tensiunilor", după cum s-a exprimat p ...

Scenariul lui Andrei Caramitru: Debarcarea lui Ciolacu ar crește riscul unei guvernări PSD-AUR
17/06/2024 16:41

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, crede că singurele optiuni matematice pentru următorul guvern sunt PSD-PNL sau PSD+AUR pentru că PNL si „progresistii” nu au forta politică să realize ...

Traian Băsescu, despre Ciolacu şi Ciucă la prezidenţiale: 'Ar fi un semn de prostie' să se confrunte / Ce spune despre Mircea Geoană
17/06/2024 16:13

Scenariul ca Nicolae Ciucă si Marcel Ciolacu să fie contracandidati la prezidentiale ar fi „un semn de prostie". Asa cataloghează Traian Băsescu varianta care pare să se contureze tot mai mult in partide ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei