Agenția Națională de Integritate - Mai multe persoane, în incompatibilitate și conflict de interese sau cu averi nejustificate

ANI  199200

Dimensiune font:

| 07-07-2021 09:19

Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 22 de persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:


VEGHIU GABRIEL-IRINEL, Funcționar public cu statut special în cadrul D.G.A. - Serviciul Județean Anticorupție Prahova - AVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 66.047,61 Lei (echivalentul sumei de 16.112,14 Euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL, în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL.

HÎRȚEA SIMONA - CARMEN, Funcționar public în cadrul Ministerului Sănătății și fost manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, București, respectiv al Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, București - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât simultan cu deținerea funcției publice în cadrul Ministerului Sănătății, a exercitat și funcția de manager interimar în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” (în perioada 12 aprilie – 13 august 2018) și în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, București (în perioada 01 octombrie 2019 – 15 ianuarie 2020), încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

SMOCHINĂ SIMONA ELIZA-SANDA, fost Manager al Spitalului Municipal Oltenița, Județul Călărași - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcției de manager al spitalului municipal Oltenița (26 martie 2018 – 23 octombrie 2020), întrucât, a exercitat și funcția de medic-titular al „Cabinetului Medical Individual Dr. Smochină Simona”, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

VASILE FELICIA, Director medical în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Județul Buzău - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 noiembrie 2016 - 17 februarie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de Director medical în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat și calitatea de asociat unic și funcția de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006.

BĂLAȘA RODICA-IOANA, Medic primar Șef Secție Clinică Neurologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 22 noiembrie 2016 – 13 aprilie 2021, soțul persoanei evaluate a deţinut funcția de Șef secție în cadrul aceluiași spital în care BĂLAȘA RODICA-IOANA exercită funcția de șef secție, încălcând prevederile art. 178, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

VARLAS VALENTIN NICOLAE, Fost Șef secție, actual Șef de Lucrări în cadrul Spitalului Clinic ”Filantropia” București - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2017 – 09 martie 2020, întrucât, a deținut și exercitat simultan atât funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic ”Filantropia” București cât și funcția de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

PERA-ȘTEFĂNIE ADINA-ILEANA, fost Inspector la Compartimentul de asistență medicală spitalicească, Direcția generală de asistență medicală și de sănătate publică în cadrul Ministerului Sănătății - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iulie 2017 - 08 aprilie 2019, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice de inspector la Compartimentul de asistență medicală spitalicească, Direcția generală de asistență medicală și de sănătate publică, în cadrul Ministerului Sănătății, a exercitat și funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Deva, încălcând prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

BOBLEA ION, Director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I. - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOBLEA ION, a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I. a participat la luarea unor decizii cu privire la modificarea unor clauze contractuale de închiriere și de locațiune și prestări servicii către instituție. Propunerile sale au avut ca rezultat crearea unor foloase patrimoniale pentru sine raportat la locuința închiriată de la R.A.-A.P.P.S., fiind astfel încheiat un act adițional având ca obiect diminuarea chiriei.

GRAMA EDUARD, Director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul C.J. Călărași și Administrator public al Municipiului Călărași - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 noiembrie 2020 întrucât, în calitate de funcționar public de conducere - Director executiv al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul C.J. Călărași, exercită și funcția de Administrator public al Municipiului Călărași, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

CHIROBOCEA ALEXANDRU, Director adjunct în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova - INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august – 28 septembrie 2020 întrucât a participat în calitate de candidat la campania electorală pentru alegerile locale 2020, fără să-și suspende raportul de serviciu pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor, încălcând astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) și ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

IOAN MARIANA, fost Șef compartiment în cadrul D.S.P. Galați - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către IOAN MARIANA, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017) și de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

În perioada exercitării funcției de conducere de șef al Compartimentului de supraveghere și control boli transmisibile, a semnat 8 procese – verbale de constatare și un raport de evaluare, întocmite ca urmare a controalelor efecuate la unități sanitare cu care aceasta are relații contractuale, respectiv Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, Spitalul General C.F. Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Apostol Andrei” Galați.

Ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii dintre Ioan Mariana și unitățile sanitare menționate, aceasta a obținut în intervalul 2014 - 2020 foloase patrimoniale constând în încasarea sumei totale de aproximativ 646.100 Lei.

ANDRIEȘ IULIAN, Secretar General al Comunei Hălăucești, Județul Iași - INCOMPATIBILITATE

În perioada 09 noiembrie 2018 – 18 decembrie 2020, în exercitarea funcției de Secretar General (funcționar public de conducere), s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu fiica sa, consilier (funcționar public de execuție) la Compartimentul juridic și stare civilă al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hălăucești, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.

DUȚĂ ANDREI MARIAN, Ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București Otopeni - INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 septembrie 2015 – 17 iulie 2018, a deținut simultan cu funcția publică cu statut special de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și o altă funcție în mediul privat, activitățile prestate în mediul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

NEGRU VASILE ROMEO, fost Agent șef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc - INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 ianuarie 2011 – 14 septembrie 2018, a deținut și exercitat simultan cu funcția de agent șef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc și alte funcții în mediul privat aflate în legatură directă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public cu statut special.

Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 293/2004.

BUDURU RODICA, Consilier în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 05 ianuarie 2017, întrucât deține și exercită simultan cu funcția publică de consilier în cadrul D.G.A.S.P.C. și funcția de contabil în cadrul C.A.R. Protecția Copilului Giurgiu, activitățile desfășurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

DOMNEA RODICA ANCA, Funcționar public în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DOMNEA RODICA ANCA, a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017) și respectiv, a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017). Astfel, în perioada 2014 - 2019, în exercitarea funcției publice a efectuat/participat la acțiuni de inspecție fiscală la 8 operatori economici, aflați în portofoliul de clienți ai unei societăți comerciale care deține în proprietate un autoturism dat spre închiriere soțului persoanei evaluate.

MIȘA ROXANA MONICA, fost Funcționar public în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București - INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 noiembrie 2014 – 01 septembrie 2018, a deținut simultan cu funcția de inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București – Administrația Finanțelor Publice Sector 2 și funcția contractuală de consilier în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

STOIAN ADELA, Funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Constanța – Direcția Urbanism - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 05 aprilie – 21 iunie 2018, a întocmit în calitate de funcționar public în cadrul Serviciului Autorizații în Construcții, Direcția de Urbanism - Primăria Municipiului Constanța, 4 autorizații de construcție având la bază documentația tehnică elaborată de societatea comercială la care soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

RONTEA ROMEO GABRIEL, fost Inspector urbanism în cadrul Compartimentului Urbanism, Primăria Comunei Prundu, Județul Giurgiu -INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2010 – 03 decembrie 2018, a exercitat simultan cu funcția publică de inspector urbanism în cadrul Primăriei comunei Prundu și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului PFA, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

În calitate de inspector urbanism în cadrul compartimentului Urbanism a încheiat un contract de novație între Primăria comunei Prundu și propriul PFA, în baza căruia, în anul 2018, a încasat suma de 25.000 Lei.

IONESCU JENICA, Consilier superior în cadrul Serviciului Resurse Umane – Primăria Municipiului Drăgășani - INCOMPATIBILITATE

În perioada 2017 – 2020, IONESCU JENICA a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de consilier superior Resurse Umane în cadrul Primăriei Mun. Drăgășani, jud. Vâlcea cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă (responsabil plasare pe piața muncii) în cadrul unei societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

BUSUIOC SIMONA FLORENTINA, Inspector principal (contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Chiojdeni, Județul Vrancea - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 noiembrie 2011, întrucât deține și exercită simultan atât funcția publică de inspector principal (contabil) în cadrul Primăriei comunei Chiojdeni, județul Vrancea, cât și funcția de contabil în cadrul Școlii Gimnaziale Chiojdeni, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

NEAGU DOMNEL, Agent șef adjunct de poliție în cadrul Poliției Municipiului Alexandria, județul Teleorman - INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 31 ianuarie 2018, întrucât exercită simultan cu funcția publică cu statut special și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unor societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public cu statut special, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIȘA ROXANA MONICA, RONTEA ROMEO GABRIEL și NEAGU DOMNEL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:21

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Clotilde Armand a rămas blocată în acuzațiile nedovedite de fraudă - Ironie după meciul României cu Ucraina
18/06/2024 11:30

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care acuză fraude majore la alegerile din 9 iunie, candidatul PSD-PNL George Tuţă proclamandu-şi victoria, are marţi o postare ironică pe Facebook la adresa preşedi ...

A boicotat Klaus Iohannis conferința de pace din Elveția? Explicații posibile pentru absența președintelui
18/06/2024 11:22

Cei mai influenti diplomati ai lumii au pregătit summitul din Elvetia vreme de multe luni. Desi China a boicotat reuniunea, iar Vladimir Putin a ironizat-o intr-un lung discurs, 15-16 iunie inseamnă primul ef ...

Mihai Tudose vorbește despre situația halucinantă de la alegeri: Legea nu este bună! Trebuie să umblăm la ea
17/06/2024 20:59

Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, sustine că actuala lege electorală are probleme foarte mari si trebuie modificată, Romania fiind singura tară din Europa care nu a validat scorul aleg ...

Rusia amenință Ucraina, după summitul de pace din Elveția: 'Următoarele noastre propuneri o să fie mai dificile și mai dure!'
17/06/2024 20:12

Următoarele conditii pentru incheierea unui acord de pace pentru Ucraina, dacă vor refuza propunerea inaintată de presedintele rus Vladimir Putin, o să fie „mai complexe si mai dure”, amenintă intr-un ...

Iulian Bulai dă de pământ cu Forța Dreptei și PMP: ADU a fost o decizie greșită
17/06/2024 18:21

Deputatul USR de Neamţ Iulian Bulai a declarat că Alianţa Dreapta Unită a fost o decizie greşită din mai multe motive, printre care din cauza faptului că, din perspectiva pragului electoral, s-a ridicat ...

Dan Negru a izbucnit din cauza meciului România - Ucraina: Stăm în genunchi să îi vedem pe alții mari!
17/06/2024 17:49

Realizatorul TV Dan Negru a izbucnit din cauza meciului Romania - Ucraina. Dan Negru spune că Romania e o tară de mana a doua fiindcă acceptă orice! Revolta lui Dan Negru e generată de faptul că romanii c ...

Strategia tipic rusească folosită de Vladimir Putin pentru a câștiga în Ucraina: liderul de la Kremlin joacă pe toate părțile (analiză ISW)
17/06/2024 17:11

Analistii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au remarcat că liderul rus Vladimir Putin nu este interesat si este putin probabil să fie interesat de discutii de pace sincere in Ucraina in viitor ...

Răspunsul Rusiei nu s-a lăsat așteptat! Ce spune Kremlinul la declaraţiile lui Stoltenberg despre armele nucleare ale NATO
17/06/2024 16:50

Kremlinul a apreciat luni că afirmaţiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, despre desfăşurarea armelor nucleare ale alianţei, constituie o "escaladare a tensiunilor", după cum s-a exprimat p ...

Scenariul lui Andrei Caramitru: Debarcarea lui Ciolacu ar crește riscul unei guvernări PSD-AUR
17/06/2024 16:41

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, crede că singurele optiuni matematice pentru următorul guvern sunt PSD-PNL sau PSD+AUR pentru că PNL si „progresistii” nu au forta politică să realize ...

Traian Băsescu, despre Ciolacu şi Ciucă la prezidenţiale: 'Ar fi un semn de prostie' să se confrunte / Ce spune despre Mircea Geoană
17/06/2024 16:13

Scenariul ca Nicolae Ciucă si Marcel Ciolacu să fie contracandidati la prezidentiale ar fi „un semn de prostie". Asa cataloghează Traian Băsescu varianta care pare să se contureze tot mai mult in partide ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei