Zeci de moldoveni și-au declarat falimentul personal

1faliment01

Dimensiune font:

| 23-04-2024 10:12

* cele mai multe astfel de solicitări au fost înregistrate în județele Suceava, Botoșani și Iași  * Vasluiul este singurul județ din regiune în care nu s-au depus atfel de cereri * prin procedura care are la bază un plan de rambursare a datoriilor, debitorul își achită o parte cât mai mare din datoriile sale conform unui plan de rambursare negociat cu toți creditorii cunoscuți * se are în vedere achitarea unei părți cât mai mari din datoriile existente pe o perioadă de maxim 5 ani și ștergerea la sfârșitul acestui interval a celor rămase neachitate

De la data intrării în vigoare a legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice, 1 ianuarie 2018, și până în present, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est au fost înregistrate 37 de cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau prin procedură simplificată de insolvență.

Cele mai multe astfel de solicitări au fost înregistrate la Oficiile pentru Protecția Consumatorilor dîn județele Suceava – 16, Botoșani – 10, Iași – 6, Neamț - 4 și Bacău – 1. În județul Vaslui n-au fost consemnate astfel de cereri.

Doar 6 solicitări în Iași, 16 la Suceava!

În județul Bacău a fost înregistrată o cerere pentru aplicarea procedurii simplificate de insolvență, depusă în anul 2023,

În județul Botoșani au fost consemnate 8 cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, două dintre acestea depuse în acest an, și 2 solicitări de aplicare a procedurii simplificate de insolvență, depuse în 2022 și 2023.

În județul Iași, comisiile de insolvență au avut și au în lucru 6 astfel de solicitări, dintre care 4 pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor și 2 cereri pentru aplicarea procedurii simplificate de insolvență.

În județul Neamț au fost depuse 4 cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, ultima în anul 2022.

Județul Suceava a înregistrat cele mai multe astfel de solicitări – 16. Dintre acestea, 9 au avut ca obiect aplicarea procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor, iar 7 preoceduri simplificate de insolvență, Cele mai multe solicitări – 7, au fopst înregistrate anul trecut.

În județul Vaslui nu s-a înregistrat nicio cerere privind insolvența persoanelor fizice.

Peste 400 de cereri, la nivel naţional

La nivel național, de la începutul acestui an s-a constatat o creştere semnificativă a numărului insolvenţelor persoanelor fizice.

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, iar de atunci au fost înregistrate peste 400 de cereri, la nivel naţional.

Dintre acestea, cele mai multe au fost înregistrate în anul 2023, respectiv 135, iar în primele două luni din acest an au fost depuse peste 60 de solicitări.

Din totalul cererilor, 172 sunt pentru deschiderea planului de rambursare, pentru care Comisia de insolvenţă a emis deciziile de admitere în principiu, iar pentru 166 s-a deschis efectiv procedura.

„Legea prevede trei forme ale procedurii de insolvenţă: procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor, procedura judiciară prin lichidare de active, procedura simplificată de insolvenţă. Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor constă în realizarea unui plan de rambursare de către debitor. Va fi negociat cu creditorii. Debitorul va intra în această procedură numai dacă creditorii sunt de acord cu planul şi votează planul. Procedura judiciară prin lichidarea de active se desfăşoară prin judecătorii. În acest caz, debitorul depune cerere la judecătoria în a cărei circumscripţii îşi are domiciliu. În cazul în care cererea este acceptată, se va numi un lichidator. Se va ocupa de lichidarea şi vânzarea tuturor bunurilor sale. Ulterior, va intra într-o perioadă numită post-procedură. Poate să varieze între un an şi cinci ani. În cadrul acestei perioade va plăti către creditori, din venitul său net, o sumă stabilită de instanţă”, au transmis reprezentanții ANPC.

Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor

Prin procedura care are la bază un plan de rambursare a datoriilor, debitorul își achită o parte cât mai mare din datoriile sale conform unui plan de rambursare negociat cu toți creditorii cunoscuți.

Planul de rambursare este elaborat de către debitor împreună cu administratorul procedurii și reprezintă o propunere către creditori cu privire la achitarea unei părți cât mai mari din datoriile existente pe o perioadă de maxim 5 ani, în funcție de posibilitățile financiare ale debitorului și ștergerea la sfârșitul acestui interval a celor rămase neachitate.

În cadrul planului sunt prezentate sumele lunare care pot fi plătite creditorilor, bunurile din averea debitorului pe care acesta a încuviințat să le vândă pentru acoperirea datoriilor, dacă este cazul, și orice alte măsuri pentru redresarea sa financiară.

Procedura se desfășoară sub controlul și supravegherea comisiei de insolvență la nivel teritorial din județul în care debitorul își are domiciliul, reședința sau reședința obișnuită.

Pe parcursul executării planului de rambursare debitorul și familia sa au dreptul să beneficieze de un nivel de trai rezonabil ale cărui costuri pot fi estimate pe baza criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil emise de către Comisia de Insolvență la nivel central, care reprezintă acel standard al calității vieții prin care se asigură oricărei persoane respectarea drepturilor, libertăților fundamentale și demnității sale umane.

Se suspendă toate executările silite împotriva averii debitorului

Pe parcursul desfășurării procedurii sunt suspendate toate executările silite împotriva averii debitorului, cu excepția celor întreprinse pentru acoperirea datoriilor care rezultă din exploatarea unei întreprinderi.

De asemenea, pe parcursul procedurii este suspendată curgerea dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere și a altor asemenea accesorii ale obligațiilor de plată cu excepția datoriilor care au fost garantate prin ipotecarea sau gajarea unor bunuri.

În cazul în care prin procedura de insolvență este vândută locuința familiei, debitorul poate rămâne în imobil încă 6 luni după data valorificării și are întâietate pentru încheierea unui contract de închiriere a imobilului sau a unei părți din acesta la o valoare a chiriei stabilită în condițiile pieței.

La sfârșitul procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare debitorul beneficiază de ștergerea tuturor datoriilor care nu au fost achitate pe parcursul procedurii.

Debitorul are obligația ca înainte cu cel puțin 30 de zile de momentul depunerii cererii sale să își notifice toți creditorii cunoscuți cu privire la intenția sa de deschidere a procedurii, prin orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii.

Dacă debitorul dorește să intre în procedură poate depune o cerere în acest sens la comisia de insolvență din județul în care a locuit cel puțin 6 luni înainte de momentul depunerii acesteia.

„În negocierea cu creditorii, majoritatea debitorilor plătesc întreaga datorie către creditori. Doresc să-şi salveze bunurile de la executare silită. Oricum, legea are nişte prevederi foarte restrictive pentru debitori… Din păcate, ne-am confruntat şi cu situaţia în care unii dintre creditori, în special bănci, contestă deciziile de admitere în principiu ale comisiilor de insolvenţă. În ciuda faptului că debitorii oferă prin planul de rambursare plata întregii datorii. Motivează faptul că aceştia sunt de rea-credinţă, în contestaţia pe care o adresează instanţelor de judecată”, au transmis cei de la ANPC.

Daniel BACIU

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:49

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
ECOPIATA S.A. IASI organizeaza licitatii publice cu strigare pentru inchirierea urmatoarelor terenuri si spatii comerciale: - terenul nr. 4 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.30; - terenul nr. 2 (20 mp) din Bazar, destinat amplasarii unei rulote pentru activitatea de fast food, pe 31.05.2024 - ora 9.45; - spatiul comercial S1 (5,87 mp) – Piata Independentei pe 31.05.2024 – ora 10.00; - spatiul comercial S3 (24 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 10.30; - spatiul comercial S4 (38 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.00; - spatiul comercial S5 (72,5 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 11.30; - spatiul comercial S9 (48,21 mp) - Piata Independentei pe 31.05.2024 - ora 12.00; - spatiul comercial S25 (30,00 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 - ora 12.30; - spatiu comercial S2 (28,65 mp) - Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 -ora 13.00; spatiul comercial S6 (28,65 mp) – Piata Hala Centrala pe 31.05.2024 – ora 13.30; - teren nr. 1 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul pe 31.05.2024 – ora 13.45; - teren nr. 2 (25 mp) din Piata Pacurari, destinat amplasarii unei rulote/ chiosc/ modul, pe 31.05.2024 – ora 14.00. Licitatiile vor avea loc la sediul firmei din Str. Anastasie Panu nr. 48. Caietele de sarcini se pot cumpara de la secretariatul societatii, unde se va depune documentatia pentru inscriere pana la data si ora de incepere a fiecarei licitatii. Informatii suplimentare la tel. 0232/267844.
PNRR:COMUNA STĂNILEȘTI – „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Stănilești, județul Vaslui”
24/05/2024 13:08

 Data: 24.05.2024 Comunicat de presă la inceperea proiectului „PNRR: Fonduri pentru Romania modernă si reformată!” C3 - Managementul deseurilor Beneficiar: COMUNA STĂNILESTI   ...

„Povești muzicale” – atelier de lectură pentru copii, la Palatul Culturii
24/05/2024 11:15

Atelierele de lectură pentru copii „Povesti muzicale” continuă sambătă, 25 mai 2024, de la ora 16.00, in Sala „Stefan Procopiu” de la Palatul Culturii, cu o nouă editie. Coordonate ...

Zeci de locuri de parcare, scoase la licitație
24/05/2024 10:49

  Directia de Exploatare Patrimoniu organizează in perioada următoare 2 licitatii publice cu strigare pentru inchirierea unui număr de 58 de locuri de parcare situate pe strada Vasile Lupu numărul 98A ...

„Bătălia Cărţilor”, la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”
24/05/2024 10:48

Biblioteca Judeteană „Gh. Asachi” Iasi, in calitate de organizator si Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, in calitate de initiator, lansează o nouă editie a Concurs ...

Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă
24/05/2024 10:46

Fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" Botoşani, medicul Monica Adăscăliţei, a fost pusă in libertate, după ce magistraţii Curţii de Apel Suceava au decis inlocuirea m ...

„Muzica va fi definiția carierei mele”
24/05/2024 10:06

În inima orasului, intr-o sală mică si luminoasă, sunete delicate incep să danseze in aer. Mainile mici ale copiilor se miscă gratios pe clapele pianului, creand o simfonie plină de emotie si profun ...

La Iași, certificatele de deces pot fi obținute în format digital!
24/05/2024 09:45

Începand din această lună, iesenii pot obtine in format digital, dar si fizic, la cerere, certificatele de deces eliberate de Oficiul Stării Civile din cadrul Directiei Locale de Evidenta Persoanelor ( ...

Se închid pieţele agroalimentare
24/05/2024 09:28

* pentru inceput, vor fi inchise Piata Sudului – Tătărasi (duminică, 2 iunie, incepand cu ora 14, si luni 3 iunie), urmată de cele de la Bazar si Targul de masini (duminică, 9 iunie, de la ora 14, si ...

Iaşul, unul dintre pionierii „oraşelor sustenabile” din România
24/05/2024 09:00

* „Sustenabilitatea include mai mulţi indicatori care, cumulat, conduc la ceea se se numeşte starea de bine a locuitorilor unui oraş. Noi, la Iaşi, am decis să stopăm industrializarea şi să o duce ...

Cine este producătorul local care vinde cireșe cu doar 2 lei kilogramul. Ce condiție impune acesta
24/05/2024 08:46

Un producător local a luat decizia de a-si vinde productia la un pret surprinzător. Astfel, pentru un kilogram de cirese, romanii pot scoate din buzunar suma de 2 lei. Decizia tanărului producător este o ad ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei