Rezidențele «No Frontier», dedicate artiștilor vizuali români din alte țări

Rezidente-No-Frontier-2024

Dimensiune font:

| 27-02-2024 10:41

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași lansează un apel la candidaturi în cadrul proiectului Rezidențele «No Frontier», dedicat artiștilor vizuali români din alte țări.

Propunându-și să ofere, în 2024, o rezidență la Iași de 1-3 săptămâni (în perioada aprilie-septembrie 2024), completată cu o bursă în valoare de 3.000 de lei, Rezidențele «No Frontier» reprezintă o formă de suport și încurajare a practicii artistice, oferind unor artiști români care trăiesc peste granițe oportunitatea de a lucra în mediul cultural ieșean.

Parte din programul „Acasă la MNLR Iași” (Rezidențe literare și artistice) al Proiectului de Management al MNLR Iași. 2022-2027, Rezidențele «No Frontier» se adresează tuturor artiştilor vizuali români din alte țări. Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili și artiști independenți, liber profesioniști, studenți ș.a.

Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV (care să includă experienţa profesională a candidatului/portofoliu: pentru artişti plastici sunt necesare minimum 10 fotografii ale lucrărilor de artă personale, cu menționarea dimensiunilor lucrărilor; pentru artiști fotografi&video se va trimite un link de transfer care să conțină minimum 10 materiale foto/video realizate); copie după actul de identitate (carte de identitate sau pașaport); și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, o propunere de proiect de minimum 1.500 de semne cu spații). Propunerea de proiect trebuie să includă: tema/temele abordate de proiectul artistic, argumentarea relevanţei bursei la Iași pentru realizarea proiectului, locuri/muzee propuse spre vizitare pentru realizarea proiectului artistic, modalități de realizare.

Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:

● Legătura tematică a proiectului artistic cu autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași și/sau patrimoniul instituției;

● Impactul pe care îl va avea proiectul în comunitatea locală, fiind preferate propunerile ce pot contribui la revitalizarea vieții cultural-muzeale ieșene;

● Calitatea și originalitatea propunerii proiectului artistic;

● Fezabilitatea realizării proiectului în perioada desfășurării acestuia (aprilie-septembrie 2024). Nu există cerințe tehnice în privința realizării proiectelor, însă acestea vor fi evaluate și în funcție de fezabilitatea costurilor lor (Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași va deconta o sumă de până în 1.000 de lei pentru achiziționarea materialelor);

● Utilitatea produsului cultural-artistic ce va rezulta din proiect (pentru expunerea în spațiile expoziționale ale instituției sau alte modalități de întrebuințare).

Invităm artiștii interesați să trimită dosarele de candidatură până la data de 29 martie 2024, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com.

Precizări suplimentare:

Artistul beneficiar al Rezidențelor «No Frontier» are obligația ca, la finalul perioadei de stagiu în Iași, să livreze MNLR Iași un produs artistic material (pictură, sculptură, foto, ceramică, instalație, colaj, artă textilă ș.a.).

Materialele, portofoliile, prezentările înscrise în apel trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral artistului care le semnează. Candidații declară pe proprie răspundere că nu încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. MNLR Iași nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile beneficiarilor sunt inexacte.

Lucrările artistice nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altor persoane, care nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

Nu pot participa la proiect angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea proiectului, membri ai comisiei de selecție ori rude de gradul I ale acestora.

Perioada de înscriere este 19 februarie – 29 martie 2024, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 10 aprilie 2024 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei IDIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Sat Chilișeni, Comuna Udești, nr. 5, Jud. Suceava, C.U.I. 24430897, nr. de înreg. Registrul Comerțului J33/1398/2008, potrivit Sentinței civile nr. 189/2018 din data de 02.04.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 947/86/2018, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Încheierii din 28.03.2023 a Tribunalului Suceava și în conformitate cu dispozițiile Noului Cod de Procedură Civilă, la data de 13.05.2024, ora 13.00, a următoarelor active aflate în proprietatea S.C. Idis Construct S.R.L., respectiv: Nr. activ: Activ 1, Denumire și descriere active: Proprietate Imobiliara - TEREN ARABIL – intravilan cu suprafata de 2.500 mp, identificat cu nr. cad. 30009, inscris in Cartea Funciara nr. 30009 UAT Udesti, situat in sat Chiliseni, comuna Udesti, judet Suceava. Valoare de piață stabilită de evaluator (lei, fără T.V.A.*): 37.400,00 lei. Valoarea de pornire la licitație (lei, fără T.V.A.): 18.700,00 lei. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 10.05.2024, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași. Ofertanții sunt obligați să depună până la data de 10.05.2024, ora 13.00, toate documentele menționate în publicația de vânzare/caietul de sarcini, precum și o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire la licitație, în contul de lichidare al societății debitoare. Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, până la data de 22.06.2023, ora 13.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0232/243.864, 0751/084.083.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Tasca, cu sediul in sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt, telefon/fax 0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal 2614457. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Trup de pasune Neagra I, in suprafata totala de 2,25 ha, compus din numarul cadastral 50644, in suprafata de 1,18 ha, situat in extravilanul comunei Tasca si numarul cadastral 50650, in suprafata de 1,07 ha, situat in intravilanul comunei Tasca, apartine domeniului public al Comunei Tasca, conform caietului de sarcini, H.C.L. Tasca nr. 39/18.04.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei Tasca. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Secretariat, din cadrul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 Lei, se achita cu numerar la Casieria Comunei Tasca. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 17.05.2024, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 27.05.2024, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Oferta se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.05/2024, ora 10.00, la sediul Comunei Tasca, sat Tasca, Str. Lt. Mitru Vasile nr. 11, judetul Neamt. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios -Administrativ a Tribunalului Neamt, Piatra-Neamt, B-dul Decebal nr. 5, judetul Neamt, telefon 0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.04.2024.
Renașterea vine pe aripi de înger
24/04/2024 13:51

Nu a simtit lacrimile arzandu-i mana cand a impins usa salonului. Nici nu mai avea cum, făcea acest gest de multe luni, de cand cel mic, un pui de om, a ajuns la spital, intr-o noapte in care pană si stelele ...

 Chitara clasică, în spectacol la Muzeul Unirii
24/04/2024 13:07

,,Fantasticheria” se intitulează concertul cameral de chitară duo, trio, cvartet, ansamblu care va avea loc la Muzeul Unirii de pe Pietonalul Lăpuşneanu din Iaşi, joi, 25 aprilie, ora 17.  ,,Fa ...

  „Lucrurile care ne unesc sunt mult mai importante decât cele care ne despart”
24/04/2024 11:51

  Alianta PSD-PNL a aprobat protocolul politic si lista candidatilor comuni pentru Consiliul Local Bacău. Social-democratii si liberalii băcăuani vor merge impreună la alegerile locale pentru municipi ...

  Primarul din Bârnova, reclamat la DNA pentru „mită electorală”
24/04/2024 11:49

Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, ii cere public preşedintelui PNL Iaşi, Alexandru Muraru, să retragă candidatura primarului comunei Barnova, Mihai Bălan. Social-democraţii il acuză pe edil că incearc ...

Investitorii germani dau năvală în Bucovina
24/04/2024 09:15

Regiunea Bucovina face demersuri active pentru a crea un mediu prielnic investitorilor, iar un atu important il constituie forta de muncă tanără, care a crescut constant in ultimii 10 ani, plasand judetul pe ...

Ancheta contrabandei cu freon ia amploare, la Botoșani
24/04/2024 08:43

* anchetatorii vor să afle dacă tanărul impuscat la Botosani in weekend, a intrat in tară cu cele 93 de butelii cu freon printr-un punct de frontieră din Suceava sau Botosani cu complicitatea angajatilor v ...

În judeţul Iaşi vor fi amenajate 16 staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice
24/04/2024 08:00

* „Cu finantarea de 2,9 milioane de lei pe care am obtinut-o de la AFM vom instala 16 statii de reincărcare pentru vehicule electrice si astfel vom crea infrastructura necesară pentru a le oferi iesenil ...

Noul „Tramvai Iepurilă”, scos pe străzile Iaşului, de Paște
24/04/2024 07:52

* „Tramvaiul Iepurilă” va face legătura intre Targu Cucu şi Copou intre orele 11 si 14, urmand să oprească in fiecare staţie de pe traseu * după lansarea oficială din 27 aprilie, tramvaiul v ...

 Trei scriitoare din România și Ucraina, la Rezidențele Șotron 2024
24/04/2024 07:41

  * Programul „Rezidentele Sotron” a fost creat de către Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia ACVO in anul 2022, pentru a sustine creatia literară contemporană si in soli ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei