Proiectul de execuție a lucrărilor de la Filarmonică, actualizat

2filarmonica

Dimensiune font:

| 27-05-2024 10:46

 * lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii Filarmonicii ieșene, în valoare totală de 16 milioane de euro, sunt incluse în cadrul unui proiect depus în comun de Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași prin Programul Operațional Regional (POR) al Uniunii Europene – Prioritatea 7 Nord-Est * până la deschiderea liniilor de creditare de către Uniunea Europeană, CJ Iași a alocat de la bugetul propriu suma de 2,3 milioane de lei pentru începerea lucrărilor, banii urmând să fie returnați de către UE

 

Miercuri, 29 mai, consilierii județeni vor supune la vot modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.447/18.12.2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situată în Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 29, în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi”.

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea lucrărilor este de 105.085.104,04 lei cu TVA, respectiv 88.390.332,11 lei fără TVA, din care 49.280.234,16 lei cu TVA, respectiv 41.411.961,48 lei fără TVA reprezintă lucrările de construcții și montaj. „Prin Hotărârea Consiliului Judetean Iaşi nr. 473/29.11.2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judetean Iaşi nr. 447/18.12.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție Reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, str. Cuza Vodă, nr.29, în care îşi desfășoară activitatea Filarmonica Moldova Iaşi au fost modificaţi indicatorii maximali, indicatorii de performanţă minimali şi indicatorii financiari socio-economici rezultaţi ca urmare a reactualizării documentaţiei tehnico-economice”, se precizează în expunerea de motive la proiectul de hotărâre.

„Clădirea Filarmonicii Moldova este înscrisă în lista monumentelor istorice din anul 2010 cod Is-2-m-B-0384601 cu denumirea Notre Dame de Sion. Ansamblul de imobile este compus din trei tronsoane construite în epoci diferite, în formă de L, după cum urmează: tronsonul 1- Casa Alecu Balș este o casă cu parter şi două etaje construită în anul 1815. Acest tronson a fost consolidat şi reabilitat recent şi nu face obiectul proiectului tehnic existent; tronsonul 2, cuprinde săli de concert, săli de studiu și anexe administrative care le deservesc aliniate la strada Cuza Vodă în continuarea tronsonului 1. Clădirea a fost construită pe aceeaşi congregaţie în anii 1900-1909 pentru dezvoltarea institutului. Tronsonul 2 face obiectul proiectului tehnic existent; tronsonul 3 este format din aripa aflată la strada Vasile Stroescu, compusă din unirea a două case existente cu un corp de legătură şi, mai departe conectarea cu tronsonul 2 tot printr-un corp de legătură. Corpului de clădiri astfel format i s-a mai adăugat o travee în capăt. Cele două case care fac parte din tronsonul 3 au fost denumite tronson 3A şi tronson 3B. Tronsonul 3A face obiectul proiectului tehnic existent. În prezent, ansamblul format din tronsoanele 2 și 3A au fost preluate în administrarea Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iași pentru o perioadă de 22 de ani, sub rezerva începerii lucrărilor de reabilitare în termen de 2 ani de la preluare, în scopul funcţionării Filarmonicii Moldova Iaşi. Tronsoanele 1 și 3B au fost reabilitate şi refuncţionalizate intre anii 1990-2012. În aceeaşi perioadă a început şi consolidarea tronsonului 2, dar din lipsa finanţării, lucrarea a fost abandonată până în momentul actual, fapt care a făcut ca Sala mare de concerte să se degradeze până la existenţa pericolului de prăbuşire. În aceste condifii, de aproape 30 de ani, Orchestra Filarmonicii din Iaşi, una din cele mai valoroase ansambluri din ţară, îşi desfăşoară activitatea în spaţii improprii, neadecvate”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre.

Lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii Filarmonicii ieșene, în valoare totală de 16 milioane de euro, sunt incluse în cadrul unui proiect depus în comun de Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași prin Programul Operațional Regional (POR) al Uniunii Europene – Prioritatea 7 Nord-Est.

Până la deschiderea liniilor de creditare de către Uniunea Europeană, Consiliul Județean Iași a alocat de la bugetul propriu suma de 2,3 milioane de lei pentru începerea lucrărilor de la Filarmonică, banii urmând să fie returnați de către UE.

În plus, în urma unui amendament depus la Legea Bugetului de Stat pe anul 2024, Guvernul a alocat, la începutul acestui an, suma de 2 milioane de lei pentru începerea lucrărilor. Contractul, care are ca termen de finalizare 19 luni, include realizarea de lucrări de consolidare a clădirii, reparația zonelor degradate sau avariate ale construcției, lucrări de intervenție în urma refuncționalizarii anumitor spații, înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare, lucrări de refacere a finisajelor speciale afectate de degradare. Edi MACRI

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:20

Bancul Zilei

05:10

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Caporalul ţepar a fost condamnat. O prietenie veche de 40 de ani, năruită pentru câteva bancnote
24/06/2024 09:04

În sfarşit, la Tribunalul Militar Iaşi s-a dat sentinţa şi in altă speţă decat cele de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. E vorba de un dosar de inşelăciune, in care inculpat e un ...

Şofer ieşean angajat în curieratul britanic, condamnat pentru consum de droguri
24/06/2024 09:03

Ieşeanul D.I.L. are 31 de ani, este şofer profesionist şi găsise un post excelent in Marea Britanie. Asta incă de acum şase ani. Lucra ca livrator - curier pentru un lanţ de pizzerii din sud-estul Anglie ...

Viitorul sediu al Operei, la mâna arhitecților ieșeni
24/06/2024 08:30

* „Ne-am intalnit cu reprezentantii conducerii Ordinului Arhitectilor din Romania – filial Iasi, pentru a pregăti nota conceptuală si tema de proiectare ale viitorului sediu al Operei iesene, astf ...

ApaVital devine principalul operator de apă al municipiului Roman
24/06/2024 08:12

După ce a semnat, anul trecut, primul contract de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare in afara Romaniei, la Fălestii Noi, Republica Moldova, ApaVital SA continuă campania ex ...

Muzeul „Mihail Sadoveanu” intră în conservare
24/06/2024 08:08

Muzeul „Mihail Sadoveanu” va fi scos de pe lista muzeelor ce pot fi vizitate de către ieseni si turisti si inlocuit cu Muzeul „Nicolae Gane”, in cadrul „traseelor culturale” ...

Noi centre de zi destinate persoanelor cu dizabilități
24/06/2024 08:07

Începand cu 1 iulie, in judetul Iasi vor fi infiintate noi unităti de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilităti, care vor functiona in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ...

Ieșenii îmbrăcați cu ie vor circula gratuit cu tramvaiul!
24/06/2024 08:02

* „Tramvaiul Iei” aduce in prim plan, prin limbaj grafic, portul traditional romanesc, reprezentat in acest caz de ie, avand ca obiectiv sustinerea valorilor traditionale pe plan local si national. ...

Peste 7.000 de elevi ieșeni participă la Evaluarea Națională
24/06/2024 08:01

* pentru 95 de elevi din 49 de scoli ale judetului Iasi, Comisia judeteană de evaluare natională a propus adaptarea procedurilor de sustinere a examenului in vederea asigurării conditiilor de egalizare a san ...

Se complică situația în cazul focarului de tuberculoză de la Rediu!
23/06/2024 23:01

Este anchetă epidemiologică la un club educational din cadrul unei grădinite private din localitatea Reidu, judetul Iasi. O angajată si un copil au fost depistati cu tuberculoză, iar alti sase copii au pre ...

Bani mai mulți pentru modernizarea infrastructurii de apă
23/06/2024 19:09

* pandemia si conflictul militar din regiunea Mării Negre, suprapuse pe o crestere de preturi in sectorul de energie si al materiilor prime, au făcut necesară o reajustare a preturilor, implicit a valorii co ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei