Proiectul Centurii Uşoare a fost depus pentru finanţare europeană

centura

Dimensiune font:

| 30-05-2024 07:55

* traseul viitoarei centuri se suprapune pe mai multe sectoare de drumuri judeţene: DJ 248 B Vânători – Leţcani, în lungime de 15,97 km, DC 26 B Leţcani - Voineşti (16,52 km), DJ 248 A Voineşti (2,26 km), DJ 248 F Voineşti-Mânjeşti - Budeşti (6,06 km), DJ 248 C Budeşti - Ciurea (10,57 km), DJ 248 D Ciurea - Holboca (17,70 km), DJ 247 Bârnova (1,99 km), DJ 248 D Bârnova (1,67 km)

Întruniți în ședință ordinară, consilierii județeni au aprobat miercuri modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 530/21.12.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici din cadrul Studiului de Fezabilitate (SF) aferenţi obiectivului de investiţii „Înființarea centurii uşoare de ocolire a Municipiului Iaşi”, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 523/20.12.2023, în sensul actualizării Devizului general în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1116/2023 precum şi depunerea proiectului pentru finanţare din fonduri europene în cadrul Programului Regional 2021-2027 al Comisiei Europene. Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea totală a investiției este de 436,91 milioane lei inclusiv TVA, din care 328,73 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor de construcții-montaj. „Pentru realizarea obiectivului de investiţii Înființarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iași, Consiliul Județean Iaşi va propune spre finanţare în cadrul Programul Regional Nord Est 2021 — 2027, Prioritatea de investiţii 5 — O regiune mai accesibilă, proiectul "Înfiinţarea centurii ușoare de ocolire a Municipiului Iaşi” în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvem nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existent, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”, se arată în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre.

Implementarea proiectului va conduce în final la decongestioanrea traficului rutier din municipiu 

Potrivit expunerii de motive, proiectul va asigura îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 72,76 km de drumuri din judeţul Iaşi aflate în proximitatea TEN-T şi conectarea a 10 de unităţi administrativ teritoriale urbane şi rurale la reţeaua TEN-T, respectiv Leţcani, Horleşti, Voineşti, Bârnova, Ciurea, Tomeşti, Holboca, din care 16,52 km - DC26 B drum comunal ce au fost preluate în domeniul public al judeţului Iaşi, pentru continuitatea investiţiei. Traseul viitoarei centuri se suprapune pe mai multe sectoare de drumuri judeţene: DJ 248 B Vânători –Leţcani, în lungime de 15,97 km, DC 26 B Leţcani-Voineşti (16,52 km), DJ 248 A Voineşti (2,26 km), DJ 248 F Voineşti-Mânjeşti-Budeşti (6,06 km), DJ 248 C Budeşti-Ciurea (10,57 km), DJ 248 D Ciurea-Holboca (17,70 km), DJ 247 Bârnova (1,99 km), DJ 248 D Bârnova (1,67 km). „Modernizarea acestor drumuri judeţene ar decongestiona traficul rutier în intravilanul localităţii Iaşi şi ar duce la o conservare a imobilelor de pe traseul de tranzit şi nu în ultimul rând ar conduce la facilitatea legăturilor între localitatile limitrofe. Prin modernizarea tronsoanelor de drum se vor ameliora condiţiile de mediu prin reducerea noxelor eliminate în atmosfera, precum şi prin diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor”, se precizează în expunerea de motive ataşată proiectului de hotărâre.

 

Iaşul, primul judeţ din regiune care ar putea accesa fonduri europene pentru realizarea şoselei de centură

 

 

„Centura Ușoară a Municipiului Iași este astăzi cu autorizația de construire semnată, cu indicatorii tehnico-economiciaprobați și cu toate avizele obținute, astfel încât acest proiect să fie introdus cât mai rapid la finanțare. Am încredere că Iașul va fi primul județ din regiunea de nord-est care va accesa aceste fonduri europene și îmi doresc foarte mult ca imediat după ce va fi scoasă și finalizată proccedura de licitație să începem efectiv implementarea acestui proiect. Centura Ușoară a Municipiului Iași reprezintă practic modernizarea  unor tronsoane de drumuri județene  ce însumează aproximativ 73 de km, care trec prin Popricani, Lețcani, Voinești, Horlești Mogoșești, Ciurea Bârnova și Holboca, care în final va oferi condiții civilizate de trafic tuturor șoferilor și, mai presus de toate, va conduce la o dezvoltarea socio-economică a celor 10 localități. Valoarea acestui proeict este de 450 milioane lei, cea mai mare parte a banilor urmând să proviină din finanțare europeană iar restul din finanțări de la bugetul de stat sau de la bugetul Consiliului Județean Iași”, a precizat Costel Alexe.

 

Edi MACRI 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Cât costă să locuiești în chirie, în Iași. Capitala Moldovei, mai accesibilă decât alte mari orașe ale țării
24/06/2024 23:41

* „Există in Iaşi şi anumite zone in care un apartament cu două camere, open space, poate fi inchiriat cu 280 sau 290 de euro. Aici ne referim la apartamente noi, complet utilate, dar care se află la ...

Suceava: Coadă de jumătate de kilometru la moaştele Sfântului Ioan cel Nou. Unii credincioși au traversat țara să poată ajunge la raclă. „Nu se poate să nu venim!”
24/06/2024 21:16

Pelerinaj cu mii de credinciosi la moaştele Sfantului Ioan cel Nou, la mănăstirea cu acelaşi nume din Suceava. Coada de pelerini s-a intins pe aproape jumătate de kilometru. A treia zi de pelerinaj la ocro ...

Un cablu electric defect a distrus o casă, la Aroneanu
24/06/2024 20:42

* pompierii au intervenit cu trei autospeciale de interventie si stingere cu apă si spumă * la faţa locului s-a deplasat şi un echipaj de prim ajutor calificat „La sosirea echipajelor de interventie ...

Trei ani şi patru luni după gratii, după o ceartă cu președintele de la bloc
24/06/2024 20:40

* magistraţii au decis că e vorba de „şantaj” şi „ameninţare” * inculpatul mai avea alte două condamnări: una pentru „inşelăciun” şi alta pentru „mărturie mi ...

Unul din cei mai vârstnici criminali din Penitenciarul Iaşi rămâne după gratii
24/06/2024 20:40

* inarmat cu o furcă, ajutat de fiul său şi un prieten al acestuia, a omorat cu bătaia un consătean, in anul 2010 * pentru asta, a fost condamnat la 25 de ani inchisoare * acum, vrea să fie pus in liberta ...

RAM, arhitectura comunității. Inovație, identitate și puterea competițiilor de excelență
24/06/2024 20:07

Arhitectura, in complexitatea sa, depăseste cu mult simpla constructie de clădiri. Reprezintă o expresie a identitătii, culturii si valorilor unei comunităti, avand capacitatea de a influenta starea de bin ...

O fetiţă de şase ani a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de 16 metri, în Neamț
24/06/2024 20:03

O fetiţă in varstă de şase ani a fost salvată, luni după amiază, după ce a căzut intr-o fantană din judeţul Neamţ. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat c ...

Alina Mungiu-Pippidi, despre Klaus Iohannis: ‘E cam penibil, că nu se uită nimeni la el, și nu îi mai rămâne decât să îi amenințe pe europeni cu noi toți’
24/06/2024 18:04

Iohannis mai e statul? Sau ne-au ajuns zece ani? A fost vreun roman consultat prin referendum cand presedintele Iohannis s-a hotărat să-si depună candidatura la sefia NATO sau la orice functie europeană? A ...

Operația care îi va permite unei tinere mame să-și țină bebelușul în brațe
24/06/2024 17:06

Pe cand avea numai doi anisori, părintii Iuliei aveau să afle că micuta se va confrunta cu dureri groaznice de spate toată viata. În lipsa unei operatii, scolioza descoperită la o varstă atat de fra ...

30 de copii ucraineni își vor petrece vacanța de vară în tabăra de la Bucium
24/06/2024 17:05

* grupul de ucraineni va fi impărtit in două serii a cate 15 copii/serie, acestia urmand să fie insotiti de 4 educatori (cate 2 insotitori pe serie) * cheltuielile pentru organizarea taberei vor fi suportate ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei