Consilierii judeţeni au aprobat continuarea lucrărilor la Filarmonică

filarmonica

Dimensiune font:

| 30-05-2024 08:34

* valoarea lucrărilor este de 105,08 milioane lei inclusiv TVA, din care 49,28 milioane lei reprezintă lucrările de construcții și montaj

 Întruniți în ultima ședință ordinară din acest mandat, consilierii județeni au aprobat miercuri modificarea și completarea Hotărârii nr. 447/18.12.2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor cu numerele cadastrale 161496 şi 161497 situate în Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 29”, în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica de Stat „Moldova” Iaşi.

Potrivit proiectului de hotărâre, valoarea lucrărilor este de 105,08 milioane lei inclusiv TVA, din care 49,28 milioane lei reprezintă lucrările de construcții și montaj. „Ansamblul de imobile este compus din trei tronsoane construite în epoci diferite, în formă de L, după cum urmează: tronsonul 1- Casa Alecu Balș este o casă cu parter şi două etaje construită în anul 1815. Acest tronson a fost consolidat şi reabilitat recent şi nu face obiectul proiectului tehnic existent; tronsonul 2, care face obiectul proiectului tehnic existent, cuprinde săli de concert, săli de studiu și anexe administrative care le deservesc aliniate la strada Cuza Vodă, în continuarea tronsonului 1. Tronsonul 3, care de asemenea face obiectul proiectului de hotărâre, este format din aripa aflată la strada Vasile Stroescu, compusă din unirea a două case existente cu un corp de legătură şi, mai departe conectarea cu tronsonul 2 tot printr-un corp de legătură. În prezent, ansamblul format din tronsoanele 2 și 3A au fost preluate în administrarea Judetului Iași — Consiliul Judetean Iași pentru o perioadă de 22 de ani, sub rezerva începerii lucrărilor de reabilitare în termen de 2 ani de la preluare, în scopul funcţionării Filarmonicii Moldova Iaşi. Tronsoanele 1 și 3B au fost reabilitate şi refuncţionalizate intre anii 1990-2012. În aceeaşi perioadă a început şi consolidarea tronsonului 2, dar din lipsa finanţării, lucrarea a fost abandonată până în momentul actual, fapt care a făcut ca Sala mare de concerte să se degradeze până la existenţa pericolului de prăbuşire”, se arată în nota de fundamentare care a însoțit proiectul de hotărâre.

Înlocuirea instalaţiei de balizaj de la Aeroport va fi realizată în două etape 

Tot în ședința de miercuri a fost aprobată și etapizarea obiectivului de investiţie „Upgrade şi eficientizare energetică instalaţie de balizaj şi iluminat platformă” la RA Aeroportul Iaşi, Conform documentației care a însoțit proiectul de hotărâre, investițiile urmează să fie realizate în două etape, după cum urmează: etapa 1, preconizată a se derula în perioada 2024-2025, cu o valoare totală de 18,25 milioane lei inclusiv TVA, din care 8,53 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor de construcții-montaj și etapa 2, preconizată a se derula în perioada 2025-2026, cu o valoare totală estimată de 29,69 milioane lei inclusiv TVA, din care 16,43 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor de constricții-montaj. După cum se expunerea de motive atașată proiectului de hotărâre, balizajul luminos ce deserveşte în acest moment pista de decolare a Aeroportului Iaşi se afiă în exploatare de circa 10 ani, valaorea de exploatare a echipamentului fiind depășită, lucru care impune „cu necesitate” demararea unui program de investiţii pentru înlocuirea echipamentelor defecte.

Contractul de delegare a serviciilor de apă şi canal, modificat

Printre celelalte proiecte aprobate de consilieri s-au numărat cele privind modificarea și completarea contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, modificarea Anexei 1 pentru reparații curente din programul de lucrări drumuri și poduri al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor (DJADP), reorganizarea aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) începând cu data de 1 iulie 2024, organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcției de manager al Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul” precum și alocarea sumei de 100 de mii de lei din bugetul județului Iași pentru anul 2024 și încheierea acordului de cooperare între județul Iași, respectiv Consiliul Județean Iași și Asociația „Glasul Vieții” pentru realziarea în parteneriat a Festivalului Internațional al Vieții, Familiei și Faptelor Bune „INIMO” în perioada 15-18 august 2024. Singurul proiect de hotărâre care a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei a fost cel referitor la modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 361/2020 privind desemnarea reprezentanţilor CJ Iaşi în organele colegiale de conducere ale unităţilor din domeniul de activitate bugetară „Sănătate asistenţă socială”, cu modificările şi completările ulterioare, motivul reprezentându-l lipsa din sală a consilierilor social-democraţi şi a celor de la USR. Edi MACRI

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Cât costă să locuiești în chirie, în Iași. Capitala Moldovei, mai accesibilă decât alte mari orașe ale țării
24/06/2024 23:41

* „Există in Iaşi şi anumite zone in care un apartament cu două camere, open space, poate fi inchiriat cu 280 sau 290 de euro. Aici ne referim la apartamente noi, complet utilate, dar care se află la ...

Suceava: Coadă de jumătate de kilometru la moaştele Sfântului Ioan cel Nou. Unii credincioși au traversat țara să poată ajunge la raclă. „Nu se poate să nu venim!”
24/06/2024 21:16

Pelerinaj cu mii de credinciosi la moaştele Sfantului Ioan cel Nou, la mănăstirea cu acelaşi nume din Suceava. Coada de pelerini s-a intins pe aproape jumătate de kilometru. A treia zi de pelerinaj la ocro ...

Un cablu electric defect a distrus o casă, la Aroneanu
24/06/2024 20:42

* pompierii au intervenit cu trei autospeciale de interventie si stingere cu apă si spumă * la faţa locului s-a deplasat şi un echipaj de prim ajutor calificat „La sosirea echipajelor de interventie ...

Trei ani şi patru luni după gratii, după o ceartă cu președintele de la bloc
24/06/2024 20:40

* magistraţii au decis că e vorba de „şantaj” şi „ameninţare” * inculpatul mai avea alte două condamnări: una pentru „inşelăciun” şi alta pentru „mărturie mi ...

Unul din cei mai vârstnici criminali din Penitenciarul Iaşi rămâne după gratii
24/06/2024 20:40

* inarmat cu o furcă, ajutat de fiul său şi un prieten al acestuia, a omorat cu bătaia un consătean, in anul 2010 * pentru asta, a fost condamnat la 25 de ani inchisoare * acum, vrea să fie pus in liberta ...

RAM, arhitectura comunității. Inovație, identitate și puterea competițiilor de excelență
24/06/2024 20:07

Arhitectura, in complexitatea sa, depăseste cu mult simpla constructie de clădiri. Reprezintă o expresie a identitătii, culturii si valorilor unei comunităti, avand capacitatea de a influenta starea de bin ...

O fetiţă de şase ani a fost salvată după ce a căzut într-o fântână adâncă de 16 metri, în Neamț
24/06/2024 20:03

O fetiţă in varstă de şase ani a fost salvată, luni după amiază, după ce a căzut intr-o fantană din judeţul Neamţ. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au anunţat c ...

Alina Mungiu-Pippidi, despre Klaus Iohannis: ‘E cam penibil, că nu se uită nimeni la el, și nu îi mai rămâne decât să îi amenințe pe europeni cu noi toți’
24/06/2024 18:04

Iohannis mai e statul? Sau ne-au ajuns zece ani? A fost vreun roman consultat prin referendum cand presedintele Iohannis s-a hotărat să-si depună candidatura la sefia NATO sau la orice functie europeană? A ...

Operația care îi va permite unei tinere mame să-și țină bebelușul în brațe
24/06/2024 17:06

Pe cand avea numai doi anisori, părintii Iuliei aveau să afle că micuta se va confrunta cu dureri groaznice de spate toată viata. În lipsa unei operatii, scolioza descoperită la o varstă atat de fra ...

30 de copii ucraineni își vor petrece vacanța de vară în tabăra de la Bucium
24/06/2024 17:05

* grupul de ucraineni va fi impărtit in două serii a cate 15 copii/serie, acestia urmand să fie insotiti de 4 educatori (cate 2 insotitori pe serie) * cheltuielile pentru organizarea taberei vor fi suportate ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei