Reconstituirea vechimii în muncă, o luptă cu mici şanse de izbândă

1vechime

Dimensiune font:

| 03-02-2023 13:03

 Anul trecut,  doar la şase dintre cele 135 dosare aflate pe rolul instanţelor ieşene s-a dat „admitere” * 106 cauze s-au amânat pentru acest an, 13 solicitări au fost respinse, un petent s-a trezit prea târziu

Protagoniştii proceselor de reconstituire a vechimii  sunt persoane în etate, care, din diverse pricini, n-au avut trecute în cartea de muncă diverse perioade ori nu li s-a consemnat corect grupa de muncă. Unii au aflat mai repede, fie în timpul agitaţiei pentru întocmirea dosarului de pensionare, fie imediat după primirea deciziei. Alţii, au aflat mult mai târziu şi cu totul întâmplător, în urma discuţiilor cu diverşi cunoscuţi.

Însă, toţi aceştia au şi alte lucruri în comun, dincolo de vârstă. Nici la ITM şi nici la Casa de Pensii n-au găsit, până la ieşirea din câmpul muncii, actele, adeverinţele care să ateste unele perioade lucrate ori n-a fost specificată corect, din punctul lor de vedere, grupa de muncă. Omisiuni datorită faptului că e vorba de intervale de timp din anii '70-'80, când nu exista informatizare, majoritatea întreprinderilor unde au lucrat şi-au încetat de multă vreme activitatea, au falimentat, sunt numai ruine. Sau au fost preluate de investitori privaţi, care nu şi-au bătut capul cu păstrarea arhivelor. E motivul pentru care aceşti pensionari n-au avut altă soluţie decât să se adreseze instanţelor de judecată.  Mai întâi, Tribunalului Iaşi, apoi, ca ultimă speranţă, Curţii de Apel.

Deşi sunt speţe civile, acest tip de procese nu durează prea mult. Din păcate, nici şanse de izbândă nu prea sunt. În 2022, s-au judecat 135 dosare având ca obiect „reconstituirea vechimii în muncă”. 119 la Tribunal şi 16 la Curtea de Apel, din care la 106 s-a dat amânare pentru 2023. Doar şase petenţi au avut prilejul să deschidă şampania...

„Adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24 spetembrie 2018 trebuie primite, chiar dacă nu sunt conform modelului actual”

V.S. n-are încă vârsta standard de pensionare, dat a lucrat vreme îndelungată, aproape 15 ani, ca ajutor de fochist şi apoi fochist. Centrala termică unde a activat are acum alt proprietar, iar fostul administrator a distrus arhiva socidetăţii. Este şi o plângere penală pentru acest fapt, chestie care nu-l încălzeşte cu nimic pe fostul fochist. Când a mers să-şi scoată o nouă adeverinţă (despre cea veche, din 2007, i s-a spus că nu-i valabilă), i s-a răspuns că, „urmare unui şir de schimbări de denumiri şi a privatizării societăţii, nu mai există date prin care să se poată confirma susţinerile petentului”.

Omul n-a renunţat, s-a adresat Casei de Pensii. Nici aici n-a avut succes, aşa încât, în 2021, a mers la Tribunal. După ce au studiat toate documentele puse la dispoziţie, magistraţii i-au dat câştig de cauză reclamantului. „încadrarea în grupa a Il-a de munca, în vederea pensionarii, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969, se va face de către angajatori!!! Verificarea şi recunoaşterea perioadelor lucrate în grupele I şi II de muncă de către Casele de pensii se realizează în baza documentelor verificabile (CIM, carnet de muncă, decizii interne etc), iar adeverinţele întocmite şi eliberate anterior datei de 24.09.2018, trebuie primite chiar dacă nu sunt conform modelului actual”, au specificat judecătorii în motivarea hotărârii, prin care au decis ca perioada menţionată de reclamant să fie socotită în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%.

Casa de Pensii, obligată să ia în consideraţie o adeverinţă eliberată de un fost CAP

Înainte de a se angaja la fabrică, G.L. a lucrat ca simplu agricultor, necalificat, la un C.A.P. din judeţ. Din 1974 până în 1980. Adeverinţa pentru aceşti ani a scos-o în 2019, de la primăria din comună, unde se află arhiva fostei cooperative. Casa de Pensii n-a luat-o în considerare, bătrânul s-a adresat Tribunalului. Judecătorii au decis că adeverinţa e valabilă şi trebuie să se ţină cont de ea.

Spre deosebire de cooperator, V.I. s-a zbătut ani buni pentru a i se recunoaşte vechimea şi grupa II de muncă din perioada 1978-1986. Pe atunci, ieşeanul a lucrat ca muncitor necalificat la Grup Şantiere Năvodari.  După căderea comunismului, întreprinderea a intrat în faliment, patrimoniul intrând în posesia unei societăţi specializate în insolvenţă. Lichidatorul n-a mai preluat şi fondul arhivistic, acesta fiind distrus într-un incendiu, la începutul lui 1996. Norocul hamalului a fost că, atunci când s-a întors în Iaşi, şi-a luat cu el cartea de muncă.

În primă fază, nu i-a ajutat la nimic. Casa de Pensii nu i-a recunoscut perioada lucrată pe şantier, el s-a adresat Tribunalului, pârâta a invocat lipsa calităţii procesuale pasive, solicitare ce a fost admisă. V.I. n-a renunţat la lupta pentru drepturile sale, a atacat sentinţa la Curtea de Apel. Chiar dacă a facut-o târziu, judecătorii de aici i-au admis apelul, invocând o excepţie de ordine publică, respectiv cea a nulităţii sentinţei din dosarul de fond. Mai mult, cei de la Curtea de Apel au spus că nu se poate invoca lipsa calităţii procesuale pasive, întrucât „casa teritorială de pensii reprezintă singura entitate chemată să valorifice aspectele ce ţin de vechimea în muncă în procesul de stabilire a drepturilor de pensie. În cazul dispariţiei, din punct de vedere juridic, a angajatorului, este şi singura persoană interesată să se opună la valorificarea drepturilor pretinse de angajat, în ipoteza în care acestea nu ar fi conforme cu dispoziţiile legale în materie şi, în consecinţă, singura entitate care trebuie să stea în procesul de recunoaştere a acestor drepturi”. Pentru ca, la final, să dea câştig de cauză fostului hamal.

Un fost lăcătuş mecanic de la fabrica de pâine a eşuat în hăţişurile birocratice

Ieşeanul P.L. a lucrat ca lăcătuş mecanic în atelierul Întreprinderii de Morărit şi Panificaţie vreme de 11 ani, între 1987şi 1998. Această perioadă nu i-a fost recunoscută ca întrunind condiţiile grupei a II-a de muncă. Simţindu-se nedreptăţit, a chemat în judecată Casa de Pensii, iniţiativă eronată în cazul său. Pârâta a invocat lipsa calităţii procesuale pasive şi a dovedit că nu-i treaba ei să reconstituie vechimea în muncă a petentului. Fosta Întreprindere de Morărit şi Panificaţie s-a privatizat după 1990, şi-a schimbat numele în Pangran, iar mai apoi, în 2003, a fost preluată prin absorbţie, alături de alte fabrici de pâine din ţară, de către Vel Pitar. De atunci, aceasta gestionează arhiva societăţilor preluate, dar nu s-a făcut inventariderea documentelor. Nimeni nu poate şti unde-or fi acum, dac-or mai fi, înscrisurile care să ateste condiţiile grele în care a muncit lăcătuşul mecanic între 1987şi 1998.

Tribunalul a admis întâmpinarea făcută de Casa de Pensii, petentul rămânând cu buzele umflate. La fel ca şi T.I., dar acesta numai şi numai din cauza neglijenţei. Ca să i se reconstituie vechimea în muncă, acesta a chemat în judecată fostul angajator şi primăria din comună. Lucru care s-a petrecut în octombrie 2019. Judecătorii i-au cerut, la termenul din iunie 2020, să precizeze calitatea procesuală a primăriei şi fostului angajator, cine este deţinătorul arhivei şi dacă există înscrisuri doveditoare ale vechimii în muncă. Reclamantul nu s-a obosit să investigheze, dosarul a rămas în nelucrare mai mult de şase luni şi, drept urmare, demersul i-a fost respins ca fiind tardiv.

***

Precum se vede din exemplele de mai sus, reconstituirea vechimii în muncă nu-i deloc o treabă uşoară, lupta e anevoioasă, iar şansele de izbândă sunt mici. Claudiu CONSTANTIN

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
- ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT - „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BUTEA PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2), În JUDEȚUL IASI”
29/03/2023 16:20

 - ANUNT DE ÎNCEPERE PROIECT - „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA BUTEA PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPATIALE INTR-O SOLUTIE (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2), În JUDETUL I ...

Doi angajaţi ai Companiei Aeroporturi Bucureşti, vizaţi într-un dosar DNA
29/03/2023 14:56

Fostul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) George Alexandru Ivan a fost reţinut, alături de trei oameni de afaceri, intr-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă ...

 COMUNICAT DE PRESĂ, Data: 29.03.2023, Finalizarea Proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!’’ ce a contribuit la combaterea discriminării persoanelor cu deficienţe de auz
29/03/2023 14:28

  COMUNICAT DE PRESĂ, Data: 29.03.2023, Finalizarea Proiectului ,,Împreună dăm voce drepturilor tale!’’ ce a contribuit la combaterea discriminării persoanelor cu deficienţe de ...

ROOF SMART SRL – finalizare proiect „Achizitie de echipamente pentru infiintare statie de gaz in cadrul societatii ROOF SMART SRL
29/03/2023 13:23

 ANUNT DE PRESĂ Data: 29.03.2023 Anunt finalizare proiect „Achizitie de echipamente pentru infiintare statie de gaz in cadrul societatii ROOF SMART SRL”      

Amenzile date în Delta Dunării s-au dublat
29/03/2023 12:41

Valoarea contravenţiilor aplicate anul trecut de inspectorii comisariatelor regionale ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost de cel puţin două ori mai mare decat cea din anu ...

Patru rețineri după perchezițiile DNA la Aeroportul Otopeni / Directorul comercial ar fi cerut mită de peste 22 de milioane de euro pentru magazinele duty-free
29/03/2023 11:29

Procurorii DNA au deschis un dosar legat de activitătile comerciale de la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni si au dus marti la audieri mai multe persoane, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Procuro ...

Importurile de lapte au crescut cu 1.846 % în ultimii 30 de ani
29/03/2023 11:24

Candva mare producătoare de lapte, Romania a ajuns pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, la acest capitol. În procente, cantitatea adusă de la altii a crescut cu 1846% in ultimii 30 de ani.  ...

Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii electrice din incinta Institutului de Psihiatrie Socola Iasi
29/03/2023 09:00

 Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii electrice din incinta Institutului de Psihiatrie Socola Iasi

„Achizitia de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului, de catre Construct BM SRL”
29/03/2023 09:00

 „Achizitia de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului, de catre Construct BM SRL”

FINALIZAREA PROIECTULUI „REABILITAREA TERMICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE GROZEȘTI”, SMIS 114009
29/03/2023 09:00

 FINALIZAREA PROIECTULUI „REABILITAREA TERMICĂ A SCOLII GIMNAZIALE GROZESTI”, SMIS 114009

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei