Consorţiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL şi MGA Insolvency SPRL anunţă scoaterea la vânzare a activelor SC Termica SA

MRL-LOGO

Dimensiune font:

| 12-06-2020 10:24

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. şi MGA Insolvency S.P.R.L., desemnate în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului  S.C. Termica S.A., cu sediul social în mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, C.U.I. R014682110, nr. de înreg. O.R.C. J33/310/2002, numite potrivit Sentinţei nr. 75 din data de 30.06.2015, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013*, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 şi ale hotărârilor adunării creditorilor din data de 12.11.2015, 06.03.2017 și respectiv 21.05.2020, scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 25.06.2020, ora 13.00 la sediul debitoarei S.C. TERMICA S.A. din Mun. Suceava, str. Energeticianului, nr. 1, jud. Suceava, a următoarelor active:

Potrivit art. 292, alin. (2), lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, operaţiunea de livrare a Activului 8 – Căi ferate va fi scutită de TVA. 

 Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.06.2020, ora 13.00, la sediul unuia dintre lichidatorii judiciari, respectiv MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82.

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL DEBITOAREI SC TERMICA SA SUCEAVA DIN MUN. SUCEAVA, STR. ENERGETICIANULUI, NR. 1, JUD. SUCEAVA, PE DATA DE 25.06.2020, ORA 13.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI ŞI ALE HOTĂRÂRILOR ADUNARII CREDITORILOR DIN DATA DE 12.11.2015, 06.03.2017 ȘI RESPECTIV 21.05.2020.

Poate participa la licitaţie orice persoană juridică care depune până la data de 24.06.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82,  următoarele documente:

- Scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie, la care se vor ataşa:

Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de  5.000 lei + TVA în contul de lichidare nr. RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar S.C. Termica S.A. Suceava. 

Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire la licitaţie a activului, în contul de lichidare nr. RO68RNCB0234020412160001 deschis la BCR S.A. Sucursala Suceava, având ca beneficiar S.C. Termica S.A. Suceava.

Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul, semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului 

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,

Acordul de acceptare a caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa 2 la Caietul de sarcini,   

Acordul privind datele de contact pentru celeritatea procedurii prevăzut în anexa nr. 3 la Caietul de sarcini, 

Declarație de consimțământ - Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare, prevăzut în anexa nr. 4 la Caietul de sarcini, 

Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului- în copie conformă cu originalul, 

Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,

Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment. 

Un acord cadru, de principiu, perfectat cu un agent economic autorizat de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform legislaţiei în vigoare, ca furnizor de servicii feroviare care poate executa lucrări de intervenţie la linia ferată industrială, care afectează zona de protecţie sau de siguranţă a infrastructurii feroviare publice. Acordul va fi însoțit de copia legalizată a documentului de autorizare eliberat de autoritatea competentă.

Pentru persoanele juridice străine:

Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,

Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitaţia publică cu strigare cunoaşte limba română şi termenii specifici licitaţiei publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,

Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment. 

Un acord cadru, de principiu, perfectat cu un agent economic autorizat de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., conform legislaţiei în vigoare, ca furnizor de servicii feroviare care poate executa lucrări de intervenţie la linia ferată industrială, care afectează zona de protecţie sau de siguranţă a infrastructurii feroviare publice. Acordul va fi însoțit de copia legalizată a documentului de autorizare eliberat de autoritatea competentă.

Toate costurile privind transferul dreptului de proprietate, cum ar fi dar fără a se limita la întocmirea documentației de desființare LFI și obținerea avizelor de la autorități (CNCFR, Ministerul Transporturilor, AFER), precum și orice alte costuri aferente, vor fi suportate de către cumpărător.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în original sau în copie conformă cu originalul.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.

Pentru documentele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta originalele pentru conformitate.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi anunţe intenţia de vizitare prin fax la 0230/25.70.66, 0330-11.51.67 sau e-mail secretariat@insolventa.ro, mgainsolvency@yahoo.com .

O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie:

recunoaşte că este de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, precum şi faptul că a vizionat bunul şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte acesta la data licitaţiei;

recunoaște că, în cazul adjudecării activului, dobândește calitatea de proprietar și beneficiar al LFI în întregime, așa cum este descrisă în caietele de sarcini și în documentația tehnică existentă, inclusiv a tronsoanelor care, eventual, nu vor fi desființate și își asumă toate drepturile și obligațiile specifice prevăzute în  ORDONANŢA nr. 60 din 29 iulie 2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

        Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorilor judiciari MGA Insolvency S.P.R.L. din mun. Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 17, et. 5 sau Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00, până pe data de 24.06.2020, ora 13.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).

  Relaţii suplimentare se pot obţine de pe:

- pe site-ul SC Termica SA www.termicasv.ro, pe site-ul Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL - www.insolventa.ro, pe site-ul MGA Insolvency S.P.R.L. - www.mgainsolvency.ro, şi la numerele de telefon: 

SC Termica SA Suceava – fax 0230/25.70.66, tel. 0230/53.26.38, 0742/846.795; 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi SPRL – 0749-244.377, 0757-545.545, 0232–243.864; 

MGA Insolvency S.P.R.L. – 0330-115.167.       

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

05:14

A intrat în vigoare taxa pe lux. Ce este formularul 216 și când trebuie transmis
22/07/2024 14:45

Romanii care detin in proprietate case si masini scumpe vor trebui să plătească impozite pentru bogătiile pe care si le permit. Asa numita "taxă pe lux" a intrat in vigoare, iar formularul 216 va ...

După caniculă, România va fi lovită de ploi
22/07/2024 14:27

Administratia Natională de Metrorologie a emis atentionări nowcasting de fenomene periculoase imediate. Ploile lovesc cu putere mai multe regiuni din tară. În zonele Abrud, Rosia Montană, Sohodol, Buc ...

O nouă taxă va fi introdusă în factura de energie electrică: Fiecare consumator o va regăsi atașată
22/07/2024 13:32

Guvernul a plafonat facturile la energia electrică, dar taxele, chiar dacă nu sunt plătite direct de către consumatori, se regăsesc in facturile emise. Incepand cu 1 octombrie, pe facturi va apărea si con ...

Se deschide o nouă ediție a programului Rabla Plus
22/07/2024 12:41

Persoanele juridice, primăriile şi instituţiile publice se pot inscrie, de astăzi, intr-o nouă etapă a programului Rabla Plus. Bugetul total alocat acestei etape, care se va incheia pe 18 august, este de ...

Asigurările, doar 1,35 la sută din PIB
22/07/2024 09:44

Asigurările joacă un rol crucial in protejarea romanilor, fie că vorbim despre persoanele fizice sau de cei care fac afaceri in tara noastră. De-a lungul timpului, aceste polite au demonstrat de nenumăra ...

Femeile antreprenor pot primi finanțări de la stat pentru dezvoltarea afacerilor
22/07/2024 09:15

Femeile antreprenor pot primi finantări de pană la 200.000 de lei pentru dezvoltarea afacerilor, odată cu lansarea, pe 30 iulie, a apelului de proiecte pentru programul „Femeia Antreprenor” &ndas ...

COMUNICAT DE PRESA   “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Comuna Motca
22/07/2024 09:00

 COMUNICAT DE PRESA   “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” Comuna Motca

COMUNICAT DE PRESA SIMPLY SMILING S.R.L.
22/07/2024 09:00

 COMUNICAT DE PRESA SIMPLY SMILING S.R.L.

Cât cărbune mai exploatează România
21/07/2024 18:30

Dinamica producţiei de cărbuni cat şi importul acestora sunt prevăzute in scădere, in perioada 2024-2027, pe măsură ce alte capacităţi de producţie de energie vor fi puse in funcţiune, urmand să de ...

Veștile rele se țin lanț: Un reactor de la Cernavodă a picat
20/07/2024 09:26

Situaţia de la această oră din sistemul energetic naţional este aproape de necrezut după ce deşi eolienele au mers bine vineri, pe seară a picat un reactor al centralei de la Cernavodă, esenţială pent ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei