ANI dă un nou tun - Mai multe persoane, în stare de incompatibilitate și conflict de interese

ani (1)

Dimensiune font:

| 19-11-2020 09:31

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 15 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

 

 1. JANOS DESZKE, Primar al Comunei Moacșa, Județul Covasna - INCOMPATIBILITATEÎn mandatul 2016-2020, a exercitat simultan atât funcția de Primar al comunei Moacșa, cât și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. BOCĂNEL MARIAN, Primar al Comunei Dudești, Județul Brăila - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a aprobat și semnat în perioada 26 octombrie 2017 – 14 decembrie 2018, 80 de acte administrative care au produs un folos material pentru soția sa, constând în încasarea sumei de 14.851 lei și în creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății comerciale la care aceasta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

3. CRISTEA CRISTIAN TRAIAN, Viceprimar al Comunei Avram Iancu, Județul Alba - INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 19 august 2020, a deținut și exercitat simultan atât funcția de Viceprimar al comunei Avram Iancu, cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale.

Facebook a lansat aplicația care va revoluționa rețeaua de socializare

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. SCRIPCARU BOGDAN CONSTANTIN, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, Județul Neamț - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, în urma solicitării formulate de tatăl său, persoana evaluată a inițiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, și a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 1000 lei, în vederea realizării unui eveniment cultural.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și cu dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

5. IONIȚĂ LUCI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cochirleanca, Județul Buzău - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016-2020), LUCI IONIȚĂ a participat la deliberarea și adoptarea mai multor Hotărâri ale Consiliului Local Cochirleanca, ce vizau societatea comercială la care soția sa deține funcția de administrator, având astfel un interes patrimonial, prin soție, în adoptarea respectivelor hotărâri.

Cristian Vasilcoiu a DEMISIONAT: Îi cer scuze Liei Olguța Vasilescu

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 04.07.2019, precum și cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 04.07.2019.

6. GURGUI ANDREI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bîrca, Județul Dolj - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2017 – 2018, în calitate de Consilier Local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea sau rectificarea bugetului local al Comunei Bîrca, inclusiv a bugetului Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca, în cadrul căruia a ocupat în aceeași perioadă funcția de membru al Consiliului de Administrație ca reprezentant al Consiliului Profesoral. Totodată, în calitate de membru al Consiliului de Administrație a participat și la adoptarea proiectelor de buget și avizarea execuției bugetare la nivelul unității de învățământ.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. b) și art. 77, din Legea nr. 393/2004, precum și cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

7. ANDREIȚĂ FLORENTIN, Consilier Local al Comunei Mateești, Județul Vâlcea - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consilului Local Mateești privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2018 și 2019 al societății comerciale al cărei unic asociat este comuna Mateești. În aceste două hotărâri, sunt prevăzute sumele cu care aceasta a efectuat mai multe cheltuieli în baza a două contracte comerciale de prestări servicii încheiate cu o societate la care persoana evaluată deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - în forma în vigoare până la data de 05.07.2019, coroborate cu dispozițiile art. 75 alin. (1), lit. c) și art. 77 alin. (1)-(3) din Legea nr. 393/2004 - în vigoare până la data de 05.07.2019.

Totodată, menționăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui ANDREIȚĂ FLORENTIN, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator, a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse în valoare totală de 7.583,50 lei cu Primăria Mateești și cu o societate comercială al cărei unic asociat este comuna Mateești.

8. SIMION SORIN, Director al Școlii Gimnaziale Dolhești și fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dolhești, Județul Iași - CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Dolhești privind un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul căruia soția sa ocupa funcția de cadru didactic și nu a anunţat la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în adoptarea proiectelor de hotărâre şi nu s-a abţinut de la vot.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit.a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum și cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către SORIN SIMION a infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane‟, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de Director al Școlii Gimnaziale Dolhești a îndeplinit acte necesare implementării proiectului în cadrul căruia soția sa ocupă funcția de cadru didactic, și prin intermediul căruia aceasta a obținut un folos patrimonial.

9. BERBEC SORIN, Director al Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, București - SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, București, cu privire la posibila încălcare de către SORIN BERBEC, Director al Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, București a dispozițiilor art. 301 din Codul Penal.

În exercitarea funcției de director al Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”, SORIN BERBEC a votat pentru menținerea propriei persoane în activitate, ca titular în catedra de educație fizică și sport.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

10. ADOCHIȚIE IOAN ADRIAN, Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța - INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 iunie 2019 – 11 martie 2020, a deținut și exercitat simultan atât funcția publică cu statut special (agent poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța) având și calitatea de polițist rutier în cadrul I.P.J. Constanța, cât și funcția de instructor auto în cadrul unei societăți comerciale.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

11. BECIU ROBERT IONUȚ, Agent în cadrul Penitenciarului Iași - INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 aprilie 2017 – 31 iulie 2017, a exercitat simultan atât funcția de agent în cadrul Penitenciarului Iași, cât și calitatea de angajat în cadrul unei societăți comerciale, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu cele exercitate în funcția publică.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 51 din Legea nr. 293/2004, în vigoare până la data de 01.08.2019.

12. DINCĂ PAULINA, fost Polițist local în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliția Locală a Municipiului Craiova, Județul Dolj - INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2011 – 01 iulie 2018, a exercitat simultan cu funcția publică (polițist local în cadrul Serviciului de disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția mediului – Biroul Disciplină în construcții și afișaj stradal) în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliția Locală Craiova și funcția de expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Dolj (având ca specializare „Construcții civile, industriale și agricole”).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

13. CARAȘ VIRGIL, Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța - INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 septembrie 2017 – 07 decembrie 2018, a exercitat simultan atât funcția publică cu statut special de șef post de poliție comunal cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăți comerciale, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate în sectorul privat.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

14. POPA MARIANA, Funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov, Județul Prahova - INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 21 martie 2014, exercită simultan cu funcția publică (inspector - contabil în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov) și funcția de cenzor în cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Consiliului Județean Prahova, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate în sectorul privat.

De asemenea, în perioada 01 iunie 2016 – 01 martie 2019 a mai deținut simultan cu funcția publică și funcția de administrator financiar (contabil șef) în cadrul unei instituţiii publice, respectiv, Școala Gimnazială „Gornet - Cricov”, județul Prahova.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

15. SZENTMIKLOSI ZOLTAN LAJOS, Funcționar public în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor - INCOMPATIBILITATE

În perioada iulie 2014 – iulie 2020, atribuţiile exercitate ca funcţionar public (consilier în cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor) au fost în legătură directă sau indirectă cu activitățile desfășurate ca expert tehnic judiciar – specializarea „Agricultură” în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Bihor.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ȘERBAN CRISTINEL, BECIU ROBERT IONUȚ și CARAȘ VIRGIL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. 

 

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA
BANCUL ZILEI

05:21

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Orasul Negresti, cu sediul in orasul Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: Teren intravilan in suprafata de 35 mp, situat in orasul Negresti, Str. Decebal nr. 5, ce apartine domeniului public al Orasului Negresti, judetul Vaslui, identificat prin Cartea Funciara Nr. 73695 Negresti, Nr. Cadastral 73695, conform H.C.L. Orasul Negresti nr. 49/28.05.2024 si temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, pentru realizarea unei constructii provizorii in vederea desfasurarii de activitati conexe serviciilor medicale referitoare la sanatatea umana. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, la sediul institutiei, Serviciul Juridic. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Juridic, din cadrul Orasului Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 Lei/exemplar, se achita cu numerar la Casieria Serviciului Impozite si Taxe Locale din cadrul Orasului Negresti. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.06.2024, ora 14.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratura, Orasul Negresti, Negresti, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depune intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 21.06.2024, ora 11.00, Orasul Negresti, Negresti, Sala Mare, parter, Str. N. Balcescu nr. 1, judetul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str. Stefan cel Mare nr. 54, judetul Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 29.05.2024.
Cincu devine punct fierbinte pe harta securității mondiale: Francezii au investit aici 80 de milioane de euro
18/06/2024 13:06

Investiţii majore la Cincu. Francezii au cheltuit, in doar doi ani, 80 de milioane de euro pentru infrastructura taberei militare. Locotenent-colonel francez, din misiunea Aigle: „Nimic din ce vedeţi nu se ...

Dezvăluiri din interiorul BNR: De ce a vrut Ceaușescu să plătească datoria externă a țării cu tone de aur din rezerva statului
17/06/2024 18:40

Intr-o perioadă in care se vorbeste tot mai mult despre datoria externă a Romaniei ies la iveală noi date despre ceea ce a făcut Nicolae Ceausescu inainte de 1989. Acesta a decis in anii '80 ca Romania să ...

Reacția Kremlinului după conferința asupra păcii în Ucraina: 'Rezultatele sunt aproape zero' / Vom ţine cont, desigur, de atitudinea adoptată'
17/06/2024 17:29

Conferinţa asupra păcii in Ucraina, care a reunit sambătă şi duminică in Elveţia peste 90 de ţări şi organizaţii internaţionale, in absenţa Rusiei şi Chinei, nu a condus practic la niciun rezultat ...

'Săgeata lui Putin' îndeamnă Rusia la ocuparea altor zone din Ucraina: 'Odesa și alte orașe'
17/06/2024 17:01

Viktor Medvedchuk, fost om de afaceri ucrainean si politician pro-rus, pentru a cărui fată Putin ii este nas, a indemnat Rusia să ocupe orasul ucrainean Odesa si alte orase dacă Ucraina nu este de acord cu ...

A început dictatura? Jandarmeria a amendat un tânăr care ținea o icoană, pe trotuar, în timpul marșului LGBT de la Cluj
17/06/2024 13:41

Patru tineri au fost amendati de Jandarmeria Romană, la Cluj, pentru că se aflau pe trotuar in timpul marsului LGBT de la Cluj. Tinerii au fost amendat pentru că „au afisat icoane”, după cum mentioneaz ...

Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu efectuează, în vizită în Republica Finlanda
17/06/2024 07:37

Custodele Coroanei romane, Majestatea Sa Margareta, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu efectuează, incepand de duminică pană pe 21 iunie, o vizită in Republica Finlanda. Custodele Coroanei şi Principe ...

Semnal extrem de interesant în SUA: Miliardarii americani se înghesuie să-l susțină pe Donald Trump
16/06/2024 18:56

 Banii nu au culoare politică: Cei mai mari CEO ai SUA se inghesuie din nou să-l susţină pe Trump. Văzand şansa unei victorii a fostului preşedinte, liderii de afaceri de top se bat pentru un loc la ...

Un român a murit într-un incident, în Congo. Alți doi au fost răniți
16/06/2024 09:46

Un cetăţean roman a decedat, iar alţi doi au fost răniţi, intr-un incident care a avut loc sambătă, in Republica Democratică (RD) Congo, in apropierea oraşului Goma, situat la frontiera cu Rwanda, a in ...

Un fost premier publică un document exploziv: Florian Coldea legături cu cartelul Sinaloa și cu albanezii
15/06/2024 22:54

În presa din Albania a apărut o amplă anchetă despre o retea internatională de trafic de droguri, care implică personaje la cel mai inalt nivel. În toată această retea, un rol important l-ar ...

Șiretlicul de la Lidl, Kaufland, Penny sau Carrefour. Cum reușesc supermarketurile să își mărească veniturile folosindu-se de mijloace psihologice
15/06/2024 20:47

Marile magazine, cum ar fi Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour si altele, atat din Romania, cat si din străinătate, apelează la siretlicuri pentru a-i face pe clienti să cumpere mai mult. O echipă intreagă d ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei